tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Pro skupinu přístrojů

Verze software

Aplikace

Software, download

● nastavení přístroje
● úložiště dat
● zpracování a analýza dat – graf, tabulka, zobrazení současných hodnot
● 24/7 dohled (SMS, e-mail)