tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Program pro měřící ústředny COMET MS

Program pro měřící ústředny COMET MS55D a MS6xx.

TENTO PROGRAM JE ZÁKLADNÍ KOMPONENTOU PRO PROVOZ COMET DATABASE S MĚŘÍCÍMI ÚSTŘEDNAMI.

PRO SPOJENÍ MĚŘÍCÍ ÚSTŘEDNY S PROGRAMEM COMET DATABASE JE NUTNO ZAKOUPIT PLACENOU SOFTWARE SWR003. V CENĚ LICENCE SWR003 NENÍ ZAPOČTENA LICENCE COMET DATABASE, KTEROU JE NUTNO ZAKOUPIT ZVLÁŠŤ.

  • Kód
    SWR003

Technická data

ZPRACOVÁNÍ DAT

Stáhnutí záznamu z ústředny Ano
Otevření záznamu ze souboru Ano
Zobrazení dat do tabulky Ano
Export dat do DBF Ano
Export dat do XLS Ano
Tisk dat z tabulky Ano
Statistika Ano

OBECNÉ VLASTNOSTI

Logování událostí (Prohlížeč událostí) Ano
Jazyky v programu Ano

GRAFICKÝ MODUL

Graf Ano - pouze placená verze
Export grafu do PDF Ano - pouze placená verze
Tisk grafu Ano - pouze placená verze

NASTAVENÍ PROGRAMU

Autodownload Ano - pouze placená verze
Stažení záznamu s exportem do DBF Ano - pouze placená verze
Nastavení souborů a adresářů Ano - pouze placená verze
Zabezpečení programu (uživatelé a hesla) Ano - pouze placená verze

ON-LINE SLEDOVÁNÍ

Mód Displej Ano
Alarmy v módu Displej Ano
Graf v módu Displej Ano - pouze placená verze
Tabulka v módu Displej Ano - pouze placená verze

OBSLUHA ÚSTŘEDNY

Konfigurace ústředny Ano
Vymazání paměti ústředny Ano
Potvrzení alarmové signalizace Ano
Čtení konfigurace ze souboru Ano

COMET DATABASE

Export dat do databáze Ano - pouze placená verze
Stáhnutí záznamu s exportem do databáze Ano - pouze placená verze
Autodownload s exportem do databáze Ano - pouze placená verze

Vlastnosti

Uživatelsky příjemný software pro aktuálně vyráběné COMET měřící ústředny MSxx, umožňující přehledné čtení a zpracování shromážděných dat.

Software se skládá z komunikační a analytické části, která umožňuje práci s tabulkami a grafy.

Intuitivní a přehledné rozhraní software zaručující snadnou obsluhu i začínajícímu uživateli, který se poprvé setkává s měřící ústřednou COMET. Software je plně kompatibilní s MSWindows.

Funkce

  • přehledná prezentace naměřených dat v grafech a tabulkách
  • snadných export dat do DBF, které lze následně otevřít v MS Excel
  • software umožňuje ovládání všech funkcí přístroje, prohlížení a tisk záznamu ve formě tabulek a grafů
  • možnost jednoduchého nastavení MS ústředny krok za krokem - Wizard

Export

Jednoduchý export naměřených dat do formátu XLS nebo DBF. Export naměřených dat souborů může být plně automatizován. Program podporuje komunikaci s ústřednami po sériové lince RS232, RS485, USB, pomocí GSM modemu nebo po síti Ethernet. 

Statistika

V režimu tabulky lze snadno a přehledně zobrazit naměřenou minimální a maximální hodnotu, průměr, odchylku a počet uložených hodnot. Snadné a přehledné zobrazování naměřené minimální a maximální hodnoty, průměru, odchylku a počtu uložených hodnot.

Automatické stahování a ukládání naměřených dat

Záznamový systém MS je schopen automaticky odesílat naměřená data do počítače přes všechna komunikační rozhraní, tedy přes sériové rozhraní (RS232 nebo RS485), USB, Ethernet nebo GSM modem.

Lze nastavit frekvence automatického vyčítání. Tato funkce je k dispozici i v případě, že je propojeno dohromady více měřících ústředen.

Sledování dat v reálném čase

Měřící ústředna MS umožňuje sledovat monitorovaná místa v reálném čase. Graf, tabulka, grafické znázornění alarmů, to vše je možné zobrazit v režimu „displej“ a sledovat tak stav okamžitých naměřených hodnot. Tento režim může být sdílen i na více počítačích.

Sledování dat přes webové rozhraní

Aktuální údaje z měřící ústředny je nyní možné zobrazit pomocí HTML stránek přes webový prohlížeč. Několik skupin uživatelů (např. technik, řízení provozu, management) můžou současně sledovat průběh měření a procesů. Podmínkou je, že zařízení je připojeno do internetové/intranetové sítě.

Minimální hardwarové a softwarové požadavky na instalaci software COMET

  • Operační systém: Windows 7 a vyšší, nebo Windows Server 2008 R2 a vyšší
  • Rychlost procesoru: 1.4GHz
  • Operační paměť: 1GB RAM

Licence je nepřenositelná a je vázána pouze na PC, na kterém byla naistalována.