tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Program pro TPrint a GSM modem

Program pro dataloggery COMET řady Rxxxx, Sxxxx, Gxxxx, Dxxxx, ZV.

Program umožňuje komunikaci s přístrojem, načtení informací o aktuálním nastavení a stavu záznamníku, změnu parametrů záznamu a načtení naměřených údajů.

 

 • Kód
  SWR001

Technická data

OBECNÉ FUNKCE (VLASTNOSTI

Technická podpora Ano
Jazyky v programu Ano

NASTAVENÍ PROGRAMU

Nastavení komunikace (základní nastavení) Ano
Zobrazení dat (základní nastavení) Ano
Nastavení komunikace (rozšířená nastavení) Ano
Zobrazení dat (rozšířená nastavení) Ano
Ukládání dat (nastavení souborů a složek) Ano
Nastavení M2M spojení Ano
Autodownload Ano

ZPRACOVÁNÍ DAT

Stáhnutí dat ze zařízení Ano
Otevření záznamu ze souboru Ano
Zobrazení dat v tabulce Ano
Export dat do DBF (jednoduchý export) Ano
Export dat do XLS (jednoduchý export) Ano
Export dat do DBF (rozšířené možnosti) Ano
Export dat do XLS (rozšířené možnosti) Ano
Tisk dat z tabulky (jednoduchý tisk) Ano
Tisk dat z tabulky (rozšířené možnosti) Ano
Statistika Ano

GRAFIKA

Jednoduchý graf Ano
Graf Ano
Tisk jednoduchého grafu Ano
Tisk grafu Ano
Export grafu do PDF Ano

OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

Nastavení přístroje Ano
Smazání paměti přístroje Ano
Výměna baterie (inicializace zařízení po výměně baterie) Ano
Uložení konfigurace do souboru Ano
Načtení konfigurace ze souboru Ano

DATABÁZE

Export dat do DLDB databáze Ano
Stáhnutí dat s exportem do DLDB databáze Ano
Autodownload s exportem dat do DLDB databáze Ano

Vlastnosti

Jednoduchá práce s daty

Získané hodnoty lze prohlížet a tisknout ve formě tabulek nebo grafů. Hodnoty je možno exportovat do formátu DBF nebo TXT pro případné další zpracování.

Pro zobrazení nebo tisk lze vybrat libovolný úsek změřeného průběhu, uživatelsky nastavit měřítko na osách grafu, volit tloušťky a barvy čar, velikost okrajů a další parametry.

U přístrojů měřících teplotu a relativní vlhkost se vypočítává a zobrazuje průběh rosného bodu nebo jiné počítané hodnoty (absolutní vlhkost, měrná vlhkost, směšovací poměr, specifická entalpie).
Je možno vytisknout průběhy jednotlivých veličin samostatně, nebo rozdělit graf na více listů s nastavitelnou délkou.

Statistika

Přehledné zobrazení uložených dat, údajů o minimálních a maximálních hodnotách atd
 

 • jednoduchá prezentace dat v grafech a tabulkách
 • snadný export dat do MS Excel a PDF
 • "User Friendly" prostředí
 • kompatibilní s MS Windows
 • možnost zoomování, výběrů pro tisk apod. - jiný grafický engine
 • možnost výběru hodnot pro tisk tabulky
 • statistika, včetně možnosti výpočtu MKT (Mean Kinetic Temperature)
 • komunikace s více LAN adaptéry
 • komunikace přes GSM modem nebo přes GPRS
 • možnost automatického stahování dat

Komunikaci, podpora LAN/GSM/GPRS

Software podporuje komunikační metody jako je Ethernet, GSM, GPRS, USB, COM. Pro komunikaci s PC je nutno objednat zvlášť z položek volitelného příslušenství dataloggeru

Minimální hardwarové a softwarové požadavky na instalaci software COMET

 • Operační systém: Windows 7 a vyšší, nebo Windows Server 2008 R2 a vyšší
 • Rychlost procesoru: 1.4GHz
 • Operační paměť: 1GB RAM

Licence je nepřenositelná a je vázána pouze na PC, na kterém byla naistalována.