tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Přenosné přístroje COMMETER

COMMETERY C/Dxxxx

Nové notebooky již nejsou vybaveny sériovým COM portem, mám i jinou možnost připojení přístroje Commeter Dxxxx k počítači?

Pro řešení tohoto problému dodáváme výrobek obj. kód MP006 "převodník RS232/USB pro komunikaci s USB portem počítače", který se vřadí mezi USB port PC a komunikační kabel k přístroji Commeter. Po nainstalování dodaného ovladače se v PC vytvoří virtuální sériový port, přes který pak probíhá komunikace sw s přístrojem.

Po výměně baterie je přístroj stále nefunkční - displej nesvítí a ani tlačítkem ON/OFF přístroj nelze zapnout.

Elektronika přístroje je zřejmě zablokována příliš nízkým napětím původní baterie - odpojte znovu baterii a ponechejte přístroj cca 30min bez napájení. Poté baterii připojte a přístroj by měl začít normálně pracovat. Zmíněný problém se neobjeví, pokud dodržíte při příští výměně baterie následující postup (je uveden i v manuálu): pokud se objeví na displeji indikace slabé baterie (blikající nápis BAT), je vhodné co nejdříve vyměnit baterii za novou. Přístroj před výměnou baterie vždy vypněte (!), odpojte starou baterii a připojte novou. Celá výměna by neměla přesáhnout 1min, aby nebylo nutné znovu nastavovat čas v přístroji. Potíž se zablokovaným přístrojem, kdy se nerozjede ani po výměně baterie, vzniká jen tehdy, ponechá-li se baterie v přístroji až do úplného vybití – i přes několikatýdenní indikaci slabé baterie na displeji, případně mění-li se baterie za novou u zapnutého přístroje.

Mám dvoukanálový termočlánkový teploměr C/D0321. Při připojení druhé sondy dojde k ovlivnění hodnoty měřené první sondou a opačně. Jak je to možné?

Obě připojené termočlánkové sondy nesmějí být vzájemně galvanicky spojené. Běžné sondy s kovovým pláštěm nemají termočlánkové vodiče izolovány od kovového pláště. Při měření na elektricky vodivých aplikacích (kovové konstrukce, některé kapaliny atd.) pak dochází při použití dvou takových sond ke zkreslování měření.