tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Kalibrační list z akreditované kalibrační laboratoře

Kalibrace v akreditované kalibrační laboratoři

Pokud nevyhovuje kalibrační list od výrobce COMET System, např. kalibračními body, nebo pokud to vyžaduje legislativa, příp. nadřízené orgány kontroly, lze výrobky COMET dodat na objednávku s kalibračním listem od akreditované kalibrační laboratoře Meros s.r.o. - teplota, relativní vlhkost, atmosférický tlak, elektrické veličiny. Standardně je kalibrace prováděna ve 3 bodech, které lze libovolně specifikovat. Dle dohody je na vyžádání možno kalibrovat i ve více bodech.