tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Osvědčení o zapojení do systému Asekol

Naše společnost plní povinnosti, které jsou stanoveny výrobcům elektrozařízení pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL a.s. (www.asekol.cz). Výše recyklačního příspěvku je uvedena na prodejním dokladu.

Osvědčení o zapojení do systému Asekol

*dokument stáhnete kliknutím na obrázek