tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Dataloggery S/R

DATALOGGERY S/Rxxxx

Jak připojit datalogger k počítači?

Datalogger komunikuje s počítačem prostřednictvím adaptéru s infračerveným přenosem. Adaptér může být podle typu připojen buď k sériovému COM portu počítače ("COM Adapter"), k USB portu (typ "USB Adapter") nebo k místní ethernetové síti LAN (typ „LAN adapter“) nebo zařízení SILEX. Použitý typ IR komunikace není kompatibilní s infračervenými porty IrDa (na starších přenosných počítačích apod.).

Jak dlouhý je komunikační kabel?

Komunikační adaptéry pro COM nebo USB port mají délku kabelu 1,8m. Vedení k COM adaptéru je možno pomocí sériového prodlužovacího kabelu prodloužit na max. 15m, USB kabel nelze prodloužit.

Potřebuji prodloužit kabel COM adaptéru, jak je zapojen konektor?

Pokud nelze z nějakého důvodu použít standardní prodlužovací COM kabel (prodejny s počítačovým příslušenstvím), je možné zhotovit kabel svépomocně: - celková délka kabelu (včetně přívodu COM adaptéru) by neměla přesáhnout 15m - použije se 4žilový stíněný kabel - konektory CANON9 zásuvka/zástrčka se propojí 1:1, přičemž se propojí pouze piny 2, 3, 4, 5, 7 (stínění je připojeno na pin 5)

Jaký interval záznamu pro logger je možné nastavit?

Možné hodnoty intervalu záznamu jsou 10/20/30 sekund; 1/2/3/4/5/10/15//20/30 minut; 1/2/3/4/6/8/12/24 hodin.

Může měřit napěťový vstup loggerů S50x1 napětí obou polarit?

Není to možné, loggery S50x1 jsou primárně určeny k zaznamenávání standardního napěťového signálu 0 až 5V z výstupu snímače nějaké měřené veličiny, přičemž tento signál je zpravidla jedné polarity.

Jaký je rozsah zobrazení LCD displeje pro měřenou veličinu loggerů S50x1, S60x1?

Přístroje S60x1 a S50x1 mohou zobrazovat vstupní signál přepočtený na měřenou veličinu jak ve výpisu záznamu staženého do PC, tak i na displeji. Přepočet může být pouze lineární. Rozsah zobrazení pro displej:
Displej: 1.řádek (tj.1.kanál) 2.řádek (2.kanál)
největší kladné číslo 19999 9999
nejmenší kladné číslo 0,001 0,001
největší záporné číslo -999 -9999
nejmenší záporné číslo -0,01 -0,001
Překročí-li měřená veličina rozsah zobrazitelnosti, zobrazuje příslušný řádek displeje symboly "----". Počet zobrazovaných desetinných míst je po nastavení pevný (automatický režim není možný) je možné jej zadat v rozsahu 0 až 3 des. místa (pro každý kanál zvlášť).