tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Kalibrační list od výrobce, kalibrace COMET

Kalibrace COMET

Výrobky COMET jsou dodávány s kalibračními listy od výrobce - COMET System, s.r.o. Kalibrační list je zahrnut v ceně výrobku. COMET System, s.r.o. není akreditovanou kalibrační laboratoří, metrologie COMET je certifikována jako součást systému řízení jakosti dle ISO 9001:2015.

COMET System, s.r.o. má Registrační osvědčení od Českého Metrologického Institutu.
Kalibrační list vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Metrologická návaznost našich etalonů je deklarována v kalibračním listu - identifikace etalonu, jeho platnost a sdělení o metrologické návaznosti. Kopie kalibračních listů našich etalonů lze zaslat za poplatek.


Kalibrace teploty je prováděna standardně v jednom bodě při +23°C.

Kalibrace vlhkosti je prováděna standardně v jednom bodě při 50% RV.

Kalibrace CO2 je standardně prováděna v jednom bodě. Pro s rozsahem 0-2000ppm při 1000ppm, pro přístroje s rozsahem 0-5000 nebo 10000 při 3000ppm.

Kalibrace atmosférického tlaku je prováděna u většiny přístrojů ve dvou bodech, a to při okolním tlaku a při snížením tlaku v blízkosti spodní hranice měřicího rozsahu (800 resp. 750 hPa). U tlakoměrů T2xxx se kalibruje ve třech bodech.

Kalibrace elektrických veličin - proudu, napětí, odporu jsou prováděny v několika bodech (3 až 5) dostatečně pokrývajících měřicí rozsah přístroje.