tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Měřená veličina

Vlastnosti zařízení

Délka kabelu

Vstup pro externí sondu

Typ sondy

Aplikace

Teplotní sondy

● různé druhy sond (Pt1000, Ni1000, termočlánky, DiGi)
● různé měřící rozsahy
● provedení pro každou aplikaci