tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Měřící ústředny MS55D a MS6xx

MANUÁLY A DOKUMENTACE

Kde najdu manuál k záznamové ústředně a texty dodatků?

Nejnovější verze manuálů jsou umístěny na produktových stránkách jednotlivých produktů nebo je můžete také najít po instalaci software v nabídce Start – COMET Loggers.
Kde najdu tabulku chybových hlášení na displeji ústředny?

Najdete ji v Dodatcích k manuálu, vyhledejte v obsahu.

Kde najdu schémata zapojení připojovacích konektorů komunikačních rozhraní k záznamovým ústřednám?

Tato problematika je podrobně zpracována v Dodatcích k manuálu.

Rád bych zaimplementoval Vaši ústřednu do svého monitorovacího systému, můžete mi poskytnout komunikační protokol?
Komunikační protokol Vám na vyžádání poskytneme. Ze zkušeností lze říci, že je reálné, abyste byli schopni vyčítat on-line naměřené hodnoty. Zpracování záznamu a nastavování konfigurace nepovažujeme za snadný úkol.


VSTUPY A MĚŘENÉ VELIČINY

Potřebuji přidat nebo změnit vstupní moduly v ústředně MS55.

Jedná se o kvalifikovanou operaci, kdy neodbornou manipulací může dojít ke zničení záznamové ústředny. Kvalifikovaným osobám poskytneme na vyžádání Servisní manuál.

U staré řady ústředen MS+ existovaly vstupy D3 a E3 do 400V. Je možné je osadit do ústředen MS55?

Vstupy s rozsahem do 400 V nesmíte osazovat do ústředen MS5 ani MS55 z bezpečnostních důvodů. Na vstupy ústředny MS55 (i MS5) nesmíte připojovat vyšší napětí než 50V AC resp. 75 V DC. Pokud potřebujete měřit vyšší napětí, použijte externí převodníky. Stejně tak platí i pro proudové vstupy C1 a C2 - nemůžete je připojit přímo k fázovému vodiči, použijte měřicí transformátor proudu nebo externí převodník.

Kdy je nutné použít galvanicky oddělené vstupní moduly?

Vždy, pokud je riziko, že vzájemné vazby mezi vstupy znehodnotí měření. Zejména se to týká proudových vstupů, pokud je v proudové smyčce zapojeno více zařízení. Dále je to častý případ u vstupů pro termočlánky, pokud se měřicí konce přímo dotýkají vodivých částí. V žádném případě nesmíte galvanické oddělení používat jako ochranu před nebezpečným napětím (např. měření termočlánkem dotýkajícím se fázového vodiče).

Potřebuji měřit teplotu pomocí termočlánku, který je přímo spojen s fázovým vodičem. Jak to realizovat?

Použijte externí galvanicky oddělený převodník termočlánek/proudová smyčka, který je atestovaný pro toto použití. Např. Px310 od výrobce www.rawet.cz. V žádném případě termočlánek nepřipojujte přímo na svorky ústředny.

Potřebuji měřit teplotu pomocí termočlánku, jak je to s přesností měření?

Ústředna snímá teplotu studeného konce uvnitř na plošném spoji mezi svorkami kanálů 8 a 9. Vlastní přechod studeného konce je však přímo v připojovací svorce. Tím, že ústředna měří poněkud jinou teplotu studeného konce, než je v samotném přechodu uvnitř svorky, vzniká přídavná chyba. Z tohoto důvodu je nutné, aby byla umístěná ve správné pracovní poloze svorkami dolů a byla v ustálených teplotních podmínkách. Změna polohy ústředny např. ve vodorovné poloze na stole zhorší přesnost o cca 2,5°C oproti uváděné hodnotě. Tato přídavná chyba závisí nejen na okolních podmínkách, ale také na přítomnosti zdrojů parazitního tepla uvnitř ústředny (např. Ethernetové rozhraní, galvanicky oddělené moduly).

Potřebuji počítat impulsy z elektroměru. Jaký vstup použít?

Je nutné použít ústřednu MS55 se vstupem CTU nebo CTK. Vstup CTK je určen pro kontakt nebo otevřený kolektor. Poskytuje napájecí napětí cca 3V. Zkontrolujte v technických údajích k elektroměru, zda je toto napětí dostatečné. Výstupní obvody elektroměrů často obsahují Darlingtonovu dvojici tranzistorů a požadují minimální napětí např. 5V a maximální 40V. V tomto případě použijte vstup CTU. Od napájecí svorky ústředny (Ucc) přiveďte vodič na kolektor výstupního tranzistoru elektroměru a jeho emitor přiveďte na svorku IN vstupu CTU. Svorku COM tohoto vstupu propojte se sousední svorkou GND. Záznamová ústředna MS6 nemá vstup pro čítání impulsů.

Je možné na komunikační rozhraní RS485 připojit snímače?

Ne, toto rozhraní slouží pouze ke komunikaci ústředny s počítačem. Pro připojení snímačů slouží vstup RS485IN vedle vstupních svorek (příslušenství na objednávku).

Mám snímač s výstupem RS485. Mohu jej připojit k ústředně?

Nejprve zkontrolujte, zda snímač komunikuje některým z podporovaných protokolů (Advantech nebo ModBus). Podrobný popis možností vstupu RS485IN (MS6) resp. RP modulu (MS55) najdete v Dodatcích k manuálu – důkladně prověřte vzájemnou kompatibilitu. Na trhu existuje široký sortiment snímačů, které používají nejrůznější komunikační protokoly a záznamová ústředna s nimi nemusí pracovat.

Pokud připojím snímače na vstup RS485IN, mohu současně připojovat další zařízení na svorky vstupních kanálů?

Ano, můžete. Nesmíte ovšem zapomenout, že maximální počet měřených kanálů je 16. Pokud přesměrujete určitý vstupní kanál na vstup RS485IN, odpovídající vstup na svorkovnici kanálů nelze současně využívat.

Mám záznamovou ústřednu MS6 se vstupem RS485IN. Jak nakonfigurovat snímače COMET?

Můžete využít speciálního módu, kdy se ústředna chová jako převodník RS232/RS485 resp. USB/RS485 a pomocí SW TSensor konfigurovat přímo snímače k ústředně připojené. Více najdete v Dodatcích k manuálu. Tento postup nelze použít pro ústřednu MS55 s RP vstupem, zde je nutné snímače konfigurovat mimo ústřednu.

Mám zařízení s výstupem RS232. Mohu je připojit k ústředně?

Ne, takový vstup není podporován.

O kolik je možné překročit hranice měřicího rozsahu, kdy ústředna ještě měří a nevykazuje chybové hlášení?

Tato hranice je individuální podle vstupu a konkrétního kusu ústředny. Nicméně přesah je neméně 10%, většinou je však větší. Chybové hlášení nastane tehdy, pokud se dostane AD převodník do limitace (0... Error 1, 65535... Error 2). V případě potřeby je možné to přesně vypočítat, pokud na ústředně vstoupíte do menu Service, nalistujete hodnotu AD převodníku na požadovaném vstupním kanále a zjistíte jeho hodnotu ve dvou od sebe dostatečně vzdálených bodech.

Potřebuji k ústředně připojit senzor Pt100 v třivodičovém zapojení. Jak to udělat?

Ústředna nepodporuje vícevodičové vstupy pro RTD snímače. Použijte vhodný převodník na proud, např. COMET P6181 nebo výrobky třetích stran.

Potřebuji dodat ústřednu spolu s dalšími snímači třetích stran. Můžete systém dodat v kompletním stavu podle mých požadavků?

Firma COMET system je výrobcem záznamových ústředen, snímačů, data loggerů atd. Pokud se jedná o snímače a přístroje, které máme v naší nabídce, pak systém dodáme kompletní. Pokud se jedná o kompletaci našeho zařízení s výrobky, které nenabízíme, obraťte se na některého z našich obchodních zástupců.

Může být záznamová ústředna použita k měření teploty pomocí NTC termistorů?

V praxi existuje velké množství nejrůznějších NTC termistorů s různými charakteristikami. Záznamové ústředny MS6 tyto termistory podporují, MS55 je nepodporují.


KOMUNIKACE ÚSTŘEDNY S POČÍTAČEM

Potřebuji s ústřednou komunikovat pomocí rozhraní USB na vzdálenost nad 10m. Je to možné?
V principu to lze, nicméně budete si muset zakoupit přídavné posilovací moduly (nedodáváme). Bez nich můžete po USB komunikovat do 5m. Nejlépe je využít Ethernetové rozhraní případně RS485.

Je možné na modem Wavecom přistupovat z internetu?

Ne, takovou aplikaci nemáme. Použijte dodávaný router Conel Er75i a ústřednu s Ethernetovým rozhraním.

Je možné použít vlastní GPRS/EDGE/3G... modem?

Ano, pokud vytvoříte tunel pro přenos dat zakončený rozhraními RS232. Firma COMET system ovšem neposkytuje technickou podporu pro výrobky třetích stran, které nedodala.


OSTATNÍ DOTAZY K HARDWARE A FIRMWARE

Můžete mi doporučit vhodný záložní zdroj?

Tato problematika je podrobně zpracována v Dodatcích k manuálu.

Lze záznamovou ústřednu napájet z baterií?

V principu ano, ale její trvalý proudový odběr je natolik vysoký, že v praxi je to jen velmi obtížně realizovatelné. Ústředny jsou koncipovány pro trvalý provoz, nemají nízkopříkonový režim. Podívejte se, zda by pro Vaši aplikaci nevyhovoval lépe některý z bateriových dataloggerů COMET.

Mám problémy s funkcí externí a interní akustické signalizace.

Nezapomeňte, že musíte tyto funkce zapnout globálně na záložce Profil a pak pro každý kanál a alarm samostatně na záložce Alarmy a signalizace. Vždy nakonec vyzkoušejte funkci vyvoláním alarmu.

Potřebuji ústřednu odeslat na opravu, musím odpojit všechny kabely?

Ne, nevytahujte jednotlivé vodiče, svorkovnice je dvoudílná vytáhněte celý blok ven, velmi si tím usnadníte práci při zpětné montáži.

Můžete dodat ústřednu s rychlejším vzorkovacím intervalem než 1s?

Ne, nejkratší interval záznamu je 1s, naše ústředny jsou určeny především pro dlouhodobý záznam pomalejších dějů.

Pokud nastavím interval záznamu na 1s, bude měření všech kanálů probíhat ve stejný okamžik?

Ne, jednotlivé vstupní kanály se měří postupně. Doba měření jednoho analogového kanálu je cca (40 až 80) ms. Záznamové ústředny nejsou koncipovány pro rychlejší měření.

Potřebuji z více vstupních kanálů měřit různé veličiny a tyto spolu přepočítávat a pak teprve zaznamenávat. Je to možné?

Ano, pokud máte v ústředně MS55 nebo MS6 volný kanál, můžete jej nastavit jako vypočtený ze dvojice jiných kanálů za použití několika předdefinovaných vztahů. Složitější výpočty je možné udělat až po exportu zaznamenaných dat (např. v Excelu).

Mám dvě záznamové ústředny a potřebuji z nich odesílat SMS zprávy. Je to možné s jedním modemem a jednou SIM kartou?

Částečně to možné je pomocí GPRS routeru Conel ER75i v2F RS232 RS232 set, který obsahuje dvě nezávislá rozhraní RS232. Odesílání alarmových zpráv z ústředen pracuje bez problémů, ovšem při SMS dotazu se může stát, že v ojedinělých případech obdržíme odpověď pouze od jedné ústředny. Při SMS dotazu INFO, který se skládá z více dílčích SMS zpráv, nelze jednoznačně určit, která dílčí zpráva je ze které ústředny. Z těchto důvodů tuto možnost nenabízíme.

Je možné záznamovou ústřednu provozovat v širším teplotním rozsahu?

Standardní teplotní rozsah je (0 až 50)°C. Pokud by ústředna byla provozována mimo tento teplotní rozsah, hrozí zhoršení přesnosti měření, případně čitelnosti displeje. V teplotním rozsahu (-20 až +50)°C ústředna na vstupu Pt1000 měří ještě v rámci své specifikace, ale displej má při –20°C již velmi dlouhé doby odezvy. Pro teploty nad 50°C rychle vzrůstá chyba měření a displej se stává nečitelným (při 70°C).


SOFTWARE A NASTAVENÍ ÚSTŘEDNY

Mám ústředny MS5, MS6 i MS55. Mohu pro ně používat stejný SW?
Ano, pro tyto typy je společný SW. Pracuje i se staršími modely MS2+, MS3+ a MS4+. Nejstarší typy MS2, MS3, MS4 vyžadují zvláštní SW.

Mám připojenu ústřednu pomocí rozhraní USB a přestala mi komunikovat.

Nejčastěji se stává, že Váš počítač změnil číslo virtuálního komunikačního portu. Podívejte se do obslužného SW do Nastavení komunikace, jaké číslo COM portu používáte a ověřte, zda je stejné s tím, které operační systém přidělil (ve Správci zařízení). Pokud ne, můžete je opravit v obslužném SW nebo ve správci zařízení (zobrazíte si Vlastnosti daného COM portu a na záložce Port settings - Advanced provedete změnu). Zasouvejte USB kabel vždy do stejné zásuvky.

Mám záznamovou ústřednu připojenu k počítači, potřebuji jedenkrát za týden stáhnout data na server a současně vidět okamžité naměřené hodnoty na více počítačích.

Tato problematika a včetně dalších možností je popsána v Základním manuálu v části Aplikační poznámky.

Zapomněl jsem přístupové heslo k záznamové ústředně, můžete mi sdělit univerzální heslo, abych se na ni dostal?

Takové heslo neexistuje. Ve speciálním servisním režimu ústředny je však možné tabulku uživatelů a hesel smazat. Kvalifikovaným osobám poskytneme na vyžádání Servisní manuál.

Jaká je doba potřebná pro přenos záznamu z ústředny do PC při zcela zaplněné paměti dat?

Ústředna může komunikovat maximálně rychlostí 230400Bd (USB a Ethernet). Za ideálních přenosových podmínek lze dosáhnout doby přenosu cca 2min 30s. Při připojení přes GPRS router bude doba o něco delší – podle kvality spojení. Při přímém připojení ústředny k PC přes RS232 nebo RS485 na rychlosti 115200Bd je doba přenosu zhruba 6 minut. Pokud použijeme CSD spojení přes GSM modemy na rychlosti 9600 Bd, bude doba přenosu cca 1 hodinu.

Je možné, aby hranice alarmu byla naměřená hodnota z jiného kanálu?

Ano, budete k tomu potřebovat jeden volný kanál, který nastavíte na měření rozdílu naměřených hodnot ze zdrojových kanálů.

Je možné, aby ústředna vyhodnocovala alarmy podle rychlosti nárůstu teploty?

Ne, tuto funkci ústředny nepodporují.

Je možné v ústředně pravidelně automaticky synchronizovat čas?

Tato funkce je možná, pokud používáte Automatické stahování dat. Synchronizace se provádí podle systémového času počítače, na kterém běží obslužný SW. Po úspěšném stažení zaznamenaných dat do počítače se provede synchronizace času a následně dojde k vymazání všech zaznamenaných dat v ústředně.

Podporuje ústředna sezónní změny času (letní – zimní)?

Ne, ústředna nepodporuje tyto funkce. Navíc po každé změně vnitřního času v ústředně SW vyžaduje provést vymazání všech doposud zaznamenaných dat v ústředně (předtím je lze stáhnout do počítače).

Je možné ústřednu nastavit tak, aby při drobných změnách v konfiguraci nebylo nutné smazat záznam?

Ano, podle Dodatků k manuálu aktivujte záložku Advanced options a vypněte volbu Plná diagnostika. Pak v případech, které nemají bezprostřední vliv na již zaznamenaná data, nebude požadováno smazání paměti (např. změny hranic alarmů).

Je možné k jednomu alarmu přiřadit sepnutí více relé?

Ano, u každého alarmu si můžete vybrat libovolný počet ze všech 16 relé, které při jeho vzniku sepnou.

Je možné na jednom kanále použít více podmínek než 4?

Přímo to možné není. Pokud je ale v ústředně k dispozici volný kanál, můžete jej nastavit jako vypočtený se stejnou naměřenou hodnotou jako má původní kanál (1*Ch1 + 0*Ch2 + 0). Pak je k dané naměřené hodnotě možno přiřadit více podmínek.

Je možné mít na jednom kanále více alarmů než dva?

Přímo to možné není, ale pokud máte nevyužitý vstupní kanál, můžete pro jeho alarmy použít podmínek z jiného kanálu.

Je možné nastavit vstupní kanál ústředny MS6 jako čítač impulsů?

Ne, musíte použít ústřednu MS55 se vstupem CTU nebo CTK.

Mám k ústředně připojený snímač teploty a relativní vlhkosti. Potřebuji také další vypočtené vlhkostní veličiny (např. teplotu rosného bodu). Jak to realizovat?

Ústředna nepodporuje výpočet odvozených vlhkostních veličin. Pokud ovšem používáte snímače COMET, můžete je nastavit tak, aby tyto veličiny poskytovaly již na svém výstupu. Některé modely snímačů COMET umožňují vyčítat pouze jednu veličinu (např. teplotu), jiné dvě veličiny (např. teplotu + relativní vlhkost nebo teplotu + rosný bod) a jiné více veličin (např. snímače s výstupem RS485). Prověřte možnosti v manuálu ke snímačům.

Je možné v ústředně naprogramovat vlastní výpočet?

Ne, je pouze možné vybrat si z předvolených rovnic. Pro složitější výpočty použijte vhodné PLC.

Po stažení záznamu některé hodnoty na začátku a na konci tabulky chybí. Proč?

K tomuto stavu může dojít, pokud používáte výrazně odlišné intervaly záznamu (na některých kanálech sekundové, na jiných hodinové), je příliš pomalé stahování dat (např. přes GSM modem) nebo je paměť zcela zaplněná a dochází k přepisu nejstarších údajů. Pomoci může ruční smazání všech zaznamenaných dat v ústředně v menu Konfigurace.

U ústředny MS6 nemám v nabídce vstup RS485IN. Proč?

Tento vstup je pouze na zvláštní objednávku. Buď není v ústředně osazen nebo není aktivován.