tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Instalace snímačů teploty a vlhkosti do výbušného (Ex) prostředí v provozu lakovny Hajdík a.s.

11-06-2021

Pro tuto aplikaci bylo požadováno provedení kompletního monitoringu celé výrobní haly, kde se lakují různé díly nejen pro automobilový a kolejový průmysl. Součástí měření byly i některé provozy, jako míchárny, lakovací boxy, a sušárny lakovaných dílů, které spadají do prostředí s nebezpečím výbuchu a to konkrétně do zóny II.

Pro realizaci byly vybrány naše Ex-ové přístroje měřící teplotu i vlhkost s proudovým výstupem 4…20 mA, T3110Ex a T3113Ex...

Připojení snímačů přes zenerovy bariéry bylo rozděleno na dvě části. Jedna část byla přímo připojena do PLC systémů lakovacích linek a druhá část byla pomocí převodníku P2520 připojena k interní ethernetové síti pro sběr dat do COMET Database, ale také pro další zpracování dat pomocí komunikačního protokolů MODBUS TCP, SOAP, nebo XML pro kontrolu funkčnosti celého systému z kontrolního pracoviště.

Vlastní realizace včetně montáže byla provedena pracovníky technického úseku lakovny Hajdík a.s.

Použité přístroje:

T3110Ex T3111Ex T3113Ex P2520

Country:

Česká republika

Typ aplikace:

Průmysl