tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Instalace snímačů teploty a vlhkosti do výbušného (Ex) prostředí

09-04-2021

Ve skladu lepidel a chemikálií jsme instalovali čidla teploty a vlhkosti.

V provozech se zvýšenou koncentrací výbušných par a plynů musí být zajištěno měření teploty a případně i relativní vlhkosti pomocí zařízení, která jsou speciálně konstruována tak, aby při jejich provozu nehrozilo nebezpečí výbuchu. Tyto zařízení nesmí generovat vysoké provozní teploty nebo jiskření, které by mohlo vzniknout v elektrickém obvodu. I nepatrná jiskra by mohla zapříčinit vznícení a explozi.

V našem případě se jednalo o sklad lepidel a chemikálií. Zákazník nas upozornil na několik nestandartních požadavků.

  • Požaduje měření teploty i relativní vlhkosti.
  • Zařízením musí být určeno do výbušného prostředí (Ex).
  • Záznam naměřených hodnot je třeba přenášet do firemní ethernetové sítě.


Řešení:

  • Pro záznam teploty a vlhkosti jsme použili jiskrově bezpečný snímač výrobce Comet system s.r.o. T3110Ex s vestavěným čidlem teploty a vlhkosti. Snímač zobrazuje naměřené hodnoty na displeji a pomocí proudového výstupu 4 - 20 mA odesílá naměřená data do převodníku. Tento snímač vlastní certifikaci ATEX a je tedy vyhovující pro tento účel.
  • Prostupem ve zdi byl veden kabel do vedlejší mistnosti, kde byla namontována elektroinstalační skřín.
  • Výstup ze snímače procházel zenerovou bariérou MM 7087+, která je vhodná pro proudové smyčky 4 - 20 mAh.
  • Následně web senzor P2520 převadí proudovou smyčku 4 - 20 mA do ethernetové sítě.
  • Zákazník si může zobrazit měřené údaje v počítači či jiném zařízení, které je připojeno v síti. Stačí webový prohlížeč nebo z protokol ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML.
  • Záznam může převádět do Comet Database nebo vlastní databáze pomocí výše uvedených komunikačních protokolů.
  • Pokud je zajištěn přístup k internetu, mohou WebSenzory přenášet data i do internetového úložiště Comet Cloud.

 

Použité přístroje:

T3110Ex T3111Ex T3113Ex T3111Ex-2 T3111Ex-4 P2520

Instalováno:

KALIST AKL s.r.o. Třebětice 8 769 01 Holešov e-mail: Zobrazit Telefon: +420 775 185 655 www: www.kalist.cz

Country:

Česká republika

Rok realizace:

2021

Typ aplikace:

Průmysl