tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Zenerova bariéra ZbC2+

Zenerova bariéra ZbC2+ je certifikovaným jiskrově bezpečným rozhraním. Slouží k připojení certifikovaného jiskrově bezpečného přístroje umístěného v prostředí s nebezpečím výbuchu k necertifikovanému zařízení, které je v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Zenerova bariéra omezuje množství energie přenášené do prostředí s nebezpečím výbuchu na úroveň, která není schopna zapálit výbušnou atmosféru. Zenerova bariéra ZbC2+ obsahuje ve společném pouzdře dvě stejné bariéry se zpětnou diodou a je určena pro montáž na DIN lištu v prostředí bez nebezpečí výbuchu.


  • Kód
    ZbC2+
  • Záruka
    3 roky

Technická data

Měřená veličina

Teplota
Relativní vlhkost

TYP BARIÉRY A PROVEDENÍ

Dvě stejné Zenerovy bariéry ZB1 a ZB2 ve společném pouzdře
Pro kladné plovoucí signály se zpětnou diodou

ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Nominální odpor Ro 310 Ω
Jmenovitá hodnota pojistky 40 mA
Sériový odpor Rs1 = max. 355 Ω mezi svorkami 1,5 a svorkami 3,7
Rs2 = max. 42 Ω mezi svorkami 2,6 a svorkami 4,8
Úbytek napětí na zpětné diodě Ud = 0,8V
Pracovní napětí (svorky SAFE) max 26 V při svodovém proudu menším než 10 uA

HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA

Rozsah provozní teploty -20 až +60 °C
Rozměry 22,5 x 114 x 100 mm
Hmotnost 125 g
Záruka 3 roky

ÚDAJE PRO POUŽITÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU

Shoda se směrnicí 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)
Shoda s normou ČSN EN IEC 60079-0:2018, ČSN EN 60079-11:2012
Certifikát o přezkoušení typu FTZÚ 22 ATEX 0018X
Identifikační označení EX ll (3)G [Ex ic Gc] IIC
Napětí Uo 29,4 V
Proud Io 96 mA
Odpor Ro min. 306 Ω
Kapacita Co + indukčnost Lo 120 nF + 2 mH nebo 60 nF + 4 mH
Maximální napětí na svorkách SAFE 250 V