tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Database Viewer - prohlížeč databáze pro Comet Database

Nenákladný prohlížeč databáze Database Viewer umožňuje více klientům nahlížet do databáze z různých míst na síti/internetu. Software na CD nosičích zasíláme pouze na vyžádání.

Další licence na prohlížení COMET Database pro dalšího uživatele.

Každá zakoupená licence COMET Database již obsahuje jednu licenci prohlížeče Database Viewer.

Program lze spustit pouze se zakoupeným licenčním klíčem.

 

 • Kód
  DBV

Vlastnosti

Jednoduchá správa datových souborů pomocí softwaru COMET Database

Pro uživatele produktů COMET je k dispozici softwarové řešení, které umožňuje shromažďovat data do jedné centrální databáze postavené na MS SQL. Tento systém je zejména vhodný pro uživatele, kteří chtějí analyzovat data z více přístrojů společnosti COMET.

COMET Database obsahuje mnoho užitečných nástrojů pro analýzu dat, jako jsou grafy, tabulky, statistiky atd. Kromě těchto funkcí COMET Database nabízí i rozšířené funkce - bezpečný přístup k datům, administraci přístupových účtů, vzdálený dohled, diagnostiku chybových stavů, zálohování databáze a mnoho dalších.

Jaký software je nutný pro spuštění COMET Database

Multiloggery - COMET Vision + COMET Database
DataLoggery - COMET Vision + COMET Database
Měřící ústředny MS - rozšířená licence SWR003 + COMET Database
WebSensors a WiFi - COMET Database
Snímače RS485/232 - Sensor RS485/232 utility + COMET Database

COMET Database nabízí

 • data uložena na jednom místě a přístupné pomocí prohlížeče COMET Database Viewer
 • snadné nastavení alarmů
 • alarmové SMS zprávy a e-maily
 • akustická a vizuální signalizace alarmů
 • kompatibilita se všemi zařízeními COMET a přístroji třetích stran (pomocí převodníku P2520 nebo měřící ústředny MS)


Kdy potřebujete COMET Database?

 • dohled 24hodin
 • úložiště dat
 • jednoduchý a přehledný přístup k naměřeným hodnotám
 • jednotné úložiště pro všechny přístroje COMET
 • alarmové SMS zprávy a e-maily

Database Viewer

 • Výběr libovolného kanálu libovolného zařízení COMET a jakéhokoli časového úseku pro analýzu.
 • Prezentovat data již známým způsobem (tabulka i graf jsou uživatelským rozhraním obdobné těm které jsou v programu pro datalogger). Prezentují se analogové hodnoty, binární stavy, stavy alarmů, uživatelem pojmenované kanály, atd.
 • Tisk a export do souboru a to jak tabulky tak i grafu. Export je možný do souboru PDF, nebo TXT (pro následné zpracování v MS Excel)
 • Ukládat si sestavy vybraných kanálů. To zjednodušuje práci s prohlížečem při opakovaných požadavcích.

Příklad použití: Uživatel často analyzuje data teplotních a vlhkostních kanálů ze tří zařízení. Proto si tyto vybrané kanály uloží pod sestavu „teploty a vlhkosti“. Při dalším návratu k této analýze, jen zvolí příslušnou sestavu a vybere časový úsek.

Minimální hardwarové a softwarové požadavky na instalaci software COMET

 • Operační systém: Windows 8 a vyšší, nebo Windows Server 2012 a vyšší
 • Rychlost procesoru: 1.4GHz
 • Operační paměť: 1GB RAM

Licence je nepřenositelná a je vázána pouze na PC, na kterém byla naistalována.