tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

COMETEO Profesionální meteokryt před vlivy počasí, přirozeně ventilovaný

Profesionální pasivní radiační štít pro optimální ochranu měřicí techniky před vlivy počasí pro nejpřesnější měření.

Profesionální radiační štít bez ventilátoru se používá k ochraně snímačů teploty a vlhkosti před atmosférickými vlivy. Unikátní konstrukce radiačního krytu minimalizuje záření dopadající na snímač, minimalizuje záření pohlcené krytem a maximalizuje proudění vzduchu kolem čidel.

Povrch vystavený slunečnímu záření je vyroben z bílého vysoce reflexního UV stabilního plastu ASA. Vnitřní povrchy jsou vyrobeny z matného černého plastu pro minimalizaci vnitřních odrazů. Velký průměr lamel 210mm poskytuje plnou ochranu měřicího přístroje.

Každá ze čtrnácti černých lamel je vybavena kruhovou štěrbinou, která umožňuje vertikální proudění vzduchu skrz celý radiační kryt. Štěrbina také odděluje osluněnou část lamely od vnitřní části, a zabraňuje tak přenosu tepla na senzory.

Uvnitř lamel je k dispozici válcový prostor o průměru 110mm a výšce 210mm pro chráněné umístění celého měřicího zařízení.

Meteokryt má unikátní odolnost proti vnikání vos a dalšího hmyzu, bez rizika vzniku hnízd.

"Nejen meteokryt, ale kompletní COMETEO systém s minimalizací nepřesností měření."

Lze použít s přístroji COMET a většinou profesionálních meteorologických zařízení.

  • Kód
    F8000

Technická data

HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA

Rozsah provozní teploty -40 až +65 °C
Rozsah provozní vlhkosti 0 až 100 %RV
Skladovací teplota -40 až +65 °C
Skladovací vlhkost 0 až 100 %RV bez kondenzace
Rozměry 250 mm (průměr), 396 mm (výška)
Vnitřní rozměry meteokrytu 110 mm (průměr), 210 mm (výška)
Hmotnost cca 2,4 kg (bez montážních svorek)
Materiál meteokrytu UV stabilizovaný ASA, nerezová ocel
Záruka 3 roky

Použitelné přístroje COMET - kabelové připojení

Měřená veličina / Výstup4-20mA0-10VRS232RS485Ethernet / PoE
Teplota P0120 P0210 T0310 T0410 T4611 *
SN200
Teplota + Relativní vlhkost

T3110
T3111

T0210
T0211

T3311
T3319

T3411
T3419

 T3611 *
Teplota + Relativní vlhkost + Atmosférický tlak - - T7310 T7410  T7611 *

* Samotná sonda uvnitř meteokrytu, elektronika snímače mimo meteokryt v samostatné vodotěsné skříňce

 

Bezdrátové přístroje COMET

Measured Value / OutputSigfox IoTWiFi WLANGSM / GPRS
Teplota W0810, W0810P
W0832, W0832P
W0711 *
SN200C

U0110, U0110G,
U0121, U0121G,
U0141, U0141G

Teplota + Relativní vlhkost W3810, W3810P W3711 *
DIGIL/E-2
U3121G *
DIGIL/E-2
Teplota + Relativní vlhkost + Atmosférický tlak W7810 - -

 * Samotná sonda uvnitř meteokrytu, elektronika snímače mimo meteokryt v samostatné vodotěsné skříňce

 

Teplota vzduchu v meteorologii:

Měření teploty vzduchu v meteorologii je nesnadný úkol. Přesné měření teploty vzduchu vyžaduje minimalizaci místních vlivů (např. stromů a budov) a minimalizaci vlivů prostředí, které ovlivňují okamžité měření teploty v místě senzoru.

Světová meteorologická organizace - WMO mezinárodně definuje teplotu v blízkosti zemského povrchu jako "teplotu měřenou teploměrem vystaveným vzduchu na místě chráněném před přímým slunečním zářením" (WMO, 1992).

Hlavní funkce krytu teploměru je chránit senzor před přímým nebo nepřímým slunečním zářením a chránit senzor před vlhnutím. Vlhnutí senzoru a meteokrytu může být způsobeno mlhou, mrholením nebo deštěm. Avšak ochrana před zářením a vlhnutím koliduje s požadavkem dostatečné ventilace. Kvůli nedostatečné ventilaci se v meteokrytu vyvine mikroklima. Ve skutečnosti všechny kryty vytvářejí vlastní mikroklima a rozdíly mezi klimatem okolí závisí na typu a konstrukci krytu. Z výše uvedeného vyplývá, že kryt teploměru by měl mít vysokou odrazivost, aby se minimalizovalo zahřívání lamel a následné oteplování vzduchu při proudění přes lamely k senzoru.

Pro snížení doby, kdy je vzduch v kontaktu s lamelou, by radiální vzdálenost desky měla být co nejmenší. Aby se zabránilo vytváření mikroklimatu v meteokrytu, měl by být také maximalizován průtok okolního vzduchu krytem tím, že se rozteč lamel zvolí co největší. Musí se ovšem brát zřetel na požadavek, aby se zabránilo zvlhčení senzoru. Jakákoli konstrukce meteokrytu je výsledkem kompromisů. Hledání optimální konstrukce je vážným úkolem, který vyžaduje použití různých metod pro studium chování meteokrytu.

V terénu závisí skutečné rozdíly mezi teplotou vzduchu v meteokrytu a okolní teplotou především na převládajících povětrnostních podmínkách. Také stav povrchu země a vlhkost půdy ovlivní teplotu vzduchu v meteokrytu, protože záření nebo odrazy způsobí rozdíly závislé na konstrukci meteokrytu. To se může snadno vyskytnout v oblastech se sněhovou pokrývkou a v pouštích.

Použití:

Applications - Metrology

Meteorologie - je věda o atmosféře, jejíž poznatky jsou nezbytné v mnoha odvětvích lidské činnosti - doprava, zemědělství, armáda - potřebuje citlivé, přesné přístroje s velkým dynamickým rozsahem, které jsou v čase velmi stabilní. Snímače COMET tyto požadavky splňují. Spolu s meteokryty tak mohou tvořit základ meteorologické stanice pro dlouhodobé monitorování počasí, klimatu a ovzduší.

Applications - Snow Guns

Sněžná děla

Application - HVAC

Řízení spotřeby energie v budovách. Registrace veličin jako teplota, vlhkost, oxid uhličitý (CO2), aktuální rychlost vzduchu atp.

Volitelné příslušenství a ke stažení

Držák pro 3,6V lithiové baterie pro montáž do meteokrytu COMETEO F8000

Držák pro 3,6V lithiové baterie pro montáž do meteokrytu COMETEO F8000

Kód SP015C

IoT bezdrátový datalogger teploty pro 2 externí čidla teploty, s vestavěným 4G modemem

IoT bezdrátový datalogger teploty pro 2 externí čidla teploty, s vestavěným 4G modemem

Kód U0121G
IoT bezdrátový datalogger teploty pro 4 externí čidla teploty, s vestavěným 4G modemem

IoT bezdrátový datalogger teploty pro 4 externí čidla teploty, s vestavěným 4G modemem

Kód U0141G
IoT bezdrátový datalogger teploty, relativní vlhkosti pro externí sondu, s vestavěným 4G modemem

IoT bezdrátový datalogger teploty, relativní vlhkosti pro externí sondu, s vestavěným 4G modemem

Kód U3121G

Záznamník teploty pro jednu externí sondu Pt1000

Záznamník teploty pro jednu externí sondu Pt1000

Kód U0111
Záznamník teploty pro dvě externí sondy Pt1000

Záznamník teploty pro dvě externí sondy Pt1000

Kód U0121
Záznamník teploty pro čtyři externí sondy Pt1000

Záznamník teploty pro čtyři externí sondy Pt1000

Kód U0141
Záznamník teploty a vlhkosti pro externí sondu

Záznamník teploty a vlhkosti pro externí sondu

Kód U3121

Bezdrátový teploměr s vestavěným čidlem, s výstupem do sítě Sigfox

Bezdrátový teploměr s vestavěným čidlem, s výstupem do sítě Sigfox

Kód W0810
IoT bezdrátový teploměr s vestavěným čidlem, s výstupem do sítě Sigfox

IoT bezdrátový teploměr s vestavěným čidlem, s výstupem do sítě Sigfox

Kód W0810P
IoT bezdrátový teploměr pro sondu Pt1000, s výstupem do sítě Sigfox

IoT bezdrátový teploměr pro sondu Pt1000, s výstupem do sítě Sigfox

Kód W0811
IoT bezdrátový teploměr pro externí sondu, s výstupem do sítě Sigfox

IoT bezdrátový teploměr pro externí sondu, s výstupem do sítě Sigfox

Kód W0832
IoT bezdrátový teploměr tříkanálový, s výstupem do sítě Sigfox

IoT bezdrátový teploměr tříkanálový, s výstupem do sítě Sigfox

Kód W0832P
IoT bezdrátový teploměr, vlhkoměr s vestavěnými čidly, s výstupem do sítě Sigfox

IoT bezdrátový teploměr, vlhkoměr s vestavěnými čidly, s výstupem do sítě Sigfox

Kód W3810
IoT bezdrátový teploměr, vlhkoměr s vestavěnými čidly, s výstupem do sítě Sigfox

IoT bezdrátový teploměr, vlhkoměr s vestavěnými čidly, s výstupem do sítě Sigfox

Kód W3810P
IoT bezdrátový teploměr, vlhkoměr pro externí sondu, s výstupem do sítě Sigfox

IoT bezdrátový teploměr, vlhkoměr pro externí sondu, s výstupem do sítě Sigfox

Kód W3811
IoT bezdrátový teploměr, vlhkoměr pro externí sondu, s výstupem do sítě Sigfox

IoT bezdrátový teploměr, vlhkoměr pro externí sondu, s výstupem do sítě Sigfox

Kód W3811P
IoT bezdrátový teploměr, vlhkoměr, barometr, s výstupem do sítě Sigfox

IoT bezdrátový teploměr, vlhkoměr, barometr, s výstupem do sítě Sigfox

Kód W7810
IoT bezdrátový teploměr, vlhkoměr, barometr pro externí sondu, s výstupem do sítě Sigfox

IoT bezdrátový teploměr, vlhkoměr, barometr pro externí sondu, s výstupem do sítě Sigfox

Kód W7811

Web Sensor - jednokanálový snímač teploty a vlhkosti

Web Sensor - jednokanálový snímač teploty a vlhkosti

Kód P8511
Web Sensor - čtyřkanálový snímač teploty a vlhkosti

Web Sensor - čtyřkanálový snímač teploty a vlhkosti

Kód P8541
Web Sensor s PoE - jednokanálový snímač teploty a vlhkosti

Web Sensor s PoE - jednokanálový snímač teploty a vlhkosti

Kód P8611
Web Sensor s PoE - čtyřkanálový snímač teploty a vlhkosti

Web Sensor s PoE - čtyřkanálový snímač teploty a vlhkosti

Kód P8641
Web Sensor - snímač teploty a vlhkosti s výstupem Ethernet

Web Sensor - snímač teploty a vlhkosti s výstupem Ethernet

Kód T3511
Web Sensor s PoE - snímač teploty a vlhkosti s výstupem Ethernet

Web Sensor s PoE - snímač teploty a vlhkosti s výstupem Ethernet

Kód T3611
WebSensor - teploměr s výstupem Ethernet

WebSensor - teploměr s výstupem Ethernet

Kód T4511
WebSensor s PoE - teploměr s výstupem Ethernet

WebSensor s PoE - teploměr s výstupem Ethernet

Kód T4611
Web Sensor - snímač teploty, vlhkosti a barometrického tlaku s výstupem Ethernet

Web Sensor - snímač teploty, vlhkosti a barometrického tlaku s výstupem Ethernet

Kód T7511
Web Sensor s PoE - teploměr vlhkoměr barometr s výstupem Ethernet

Web Sensor s PoE - teploměr vlhkoměr barometr s výstupem Ethernet

Kód T7611

Ekonomický snímač vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA

Ekonomický snímač vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA

Kód P3110E
Snímač teploty s výstupem 4-20mA

Snímač teploty s výstupem 4-20mA

Kód T0110
Snímač teploty a vlhkosti s výstupem 0-10V

Snímač teploty a vlhkosti s výstupem 0-10V

Kód T0210
Snímač teploty a vlhkosti s výstupem 0-10V

Snímač teploty a vlhkosti s výstupem 0-10V

Kód T0211
Snímač teploty s výstupem RS232

Snímač teploty s výstupem RS232

Kód T0310
Snímač teploty s výstupem RS485

Snímač teploty s výstupem RS485

Kód T0410
Snímač relativní vlhkosti s výstupem 4-20mA

Snímač relativní vlhkosti s výstupem 4-20mA

Kód T1110
Snímač teploty a vlhkosti s výstupem 4-20mA

Snímač teploty a vlhkosti s výstupem 4-20mA

Kód T3110
Snímač teploty a vlhkosti s výstupem 4-20mA

Snímač teploty a vlhkosti s výstupem 4-20mA

Kód T3111
Snímač teploty a vlhkosti s výstupem RS232

Snímač teploty a vlhkosti s výstupem RS232

Kód T3311
Snímač teploty a vlhkosti s výstupem RS232

Snímač teploty a vlhkosti s výstupem RS232

Kód T3319
Snímač teploty a vlhkosti s výstupem RS485

Snímač teploty a vlhkosti s výstupem RS485

Kód T3411
Snímač teploty a vlhkosti s výstupem RS485

Snímač teploty a vlhkosti s výstupem RS485

Kód T3419
Převodník teploty s výstupem 4-20mA

Převodník teploty s výstupem 4-20mA

Kód T4111
Převodník teploty s výstupem 0-10V

Převodník teploty s výstupem 0-10V

Kód T4211
Převodník teploty s výstupem RS232

Převodník teploty s výstupem RS232

Kód T4311
Převodník teploty s výstupem RS485

Převodník teploty s výstupem RS485

Kód T4411
Teploměr vlhkoměr barometr s výstupem RS232

Teploměr vlhkoměr barometr s výstupem RS232

Kód T7310
Snímač teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku s výstupem RS232

Snímač teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku s výstupem RS232

Kód T7311
Snímač teploty, vlhkosti a atm. tlaku s výstupem RS485

Snímač teploty, vlhkosti a atm. tlaku s výstupem RS485

Kód T7410
Snímač teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku s výstupem RS485

Snímač teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku s výstupem RS485

Kód T7411

Regulátor teploty a vlhkosti

Regulátor teploty a vlhkosti

Kód H3021
Regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A

Regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A

Kód H3061
Regulátor teploty a vlhkosti s výstupem RS232

Regulátor teploty a vlhkosti s výstupem RS232

Kód H3331
Snímač a regulátor teploty a vlhkosti s výstupem RS485

Snímač a regulátor teploty a vlhkosti s výstupem RS485

Kód H3431
Snímač teploty a vlhkosti s výstupem Ethernet a relé

Snímač teploty a vlhkosti s výstupem Ethernet a relé

Kód H3531
Převodník a regulátor teploty s výstupem RS232

Převodník a regulátor teploty s výstupem RS232

Kód H4331
Převodník a regulátor teploty s výstupem RS485

Převodník a regulátor teploty s výstupem RS485

Kód H4431
Převodník teploty s výstupem Ethernet a relé

Převodník teploty s výstupem Ethernet a relé

Kód H4531
Snímač teploty, vlhkosti a tlaku s výstupem Ethernet a dvěma relé

Snímač teploty, vlhkosti a tlaku s výstupem Ethernet a dvěma relé

Kód H7531

Snímač prostorové teploty s výstupem 4 až 20mA

Snímač prostorové teploty s výstupem 4 až 20mA

Kód P0120
Snímač prostorové teploty s nastavitelným výstupem 0-10V

Snímač prostorové teploty s nastavitelným výstupem 0-10V

Kód P0210
Převodník teploty Pt1000 -30°C až +80°C/ 4 až 20 mA

Převodník teploty Pt1000 -30°C až +80°C/ 4 až 20 mA

Kód P4121
Převodník teploty Pt1000 0°C až +150°C/ 4 až 20 mA

Převodník teploty Pt1000 0°C až +150°C/ 4 až 20 mA

Kód P4131
Převodník teploty Pt1000 -100°C až +30°C/ 4 až 20 mA

Převodník teploty Pt1000 -100°C až +30°C/ 4 až 20 mA

Kód P4141
Převodník teploty Pt1000 0°C až +35°C/ 4 až 20 mA

Převodník teploty Pt1000 0°C až +35°C/ 4 až 20 mA

Kód P4151
Převodník teploty Pt1000 0°C až +250°C/ 4 až 20 mA

Převodník teploty Pt1000 0°C až +250°C/ 4 až 20 mA

Kód P4161
Převodník teploty Pt1000 0°C až +400°C/ 4 až 20 mA

Převodník teploty Pt1000 0°C až +400°C/ 4 až 20 mA

Kód P4171
Převodník teploty Pt1000 -50°C až +50°C/ 4 až 20 mA

Převodník teploty Pt1000 -50°C až +50°C/ 4 až 20 mA

Kód P4191
Převodník teploty s výstupem 0-10V

Převodník teploty s výstupem 0-10V

Kód P4211
Převodník teploty Pt100 -100°C až +200°C/ 4 až 20 mA

Převodník teploty Pt100 -100°C až +200°C/ 4 až 20 mA

Kód P6181
Převodník teploty Pt100 -50°C až +50°C/ 4 až 20 mA

Převodník teploty Pt100 -50°C až +50°C/ 4 až 20 mA

Kód P6191

Manuals

download-icon Návod k použití
1.44 MB

Podobné produkty

COMETEO Profesionální univerzální meteokryt před vlivy počasí, přirozeně ventilovaný

COMETEO Profesionální univerzální meteokryt před vlivy počasí, přirozeně ventilovaný

Kód F8001
COMETEO Profesionální univerzální meteokryt před vlivy počasí pro čtyři sondy

COMETEO Profesionální univerzální meteokryt před vlivy počasí pro čtyři sondy

Kód F8004