×
Did you know that Comet exists in a US version as well?
tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA

Síť Sigfox

Síť Sigfox  

Slouží k přenosu velmi krátkých datových zpráv z COMET přístroje do COMET cloudu. Pracuje ve volném rádiovém pásmu, kde není možné odesílat rychleji než s 10 min intervalem.  Zpráva je obvykle doručena do jedné sekundy po odvysílání. Přístroje Comet v přenosové síti Sigfox mohou být použity kdekoli na světě v zóně RC1, a to bez dalších poplatků.

Dostupnost sítě Sigfox pro přístroje Comet

 
Pokud nemáte jistotu pokrytí, ověřte dostupnost sítě ještě před nákupem přístroje.

 

  • Kód
    Sigfox

Vlastnosti

Síť Sigfox  

Slouží k přenosu velmi krátkých datových zpráv z COMET přístroje do COMET Coudu. Pracuje ve volném rádiovém pásmu, kde není možné odesílat rychleji než s 10 min intervalem.  Zpráva je obvykle doručena do jedné sekundy po odvysílání. Přístroje Comet v přenosové síti Sigfox mohou být použity kdekoli na světě v zóně RCZ1, a to bez dalších poplatků.

Dostupnost sítě Sigfox pro přístroje Comet

Pokud nemáte jistotu pokrytí, ověřte dostupnost sítě ještě před nákupem přístroje.

 

Sigfox zařízení v COMET Cloudu

  • přehledná organizace většího množství zařízení
  • správa uživatelských přístupových práv 
  • zobrazení měřených hodnot formou tabulky i grafu
  • varovné e-maily při překročení alarmových mezí s možností definice příjemce podle úrovně překročení 
  • varovné e-maily o stavu zařízení s možností definice příjemce dle typu poruchy (slabá napájecí baterii, ztráta rádiového spojení, porucha měření)
  • vzdálené nastavení přístroje (pouze jednou za den) 

Upozornění:

Síť Sigfox pracuje ve frekvenčním pásmu, které obtížně proniká do podzemí. V suterénech budov je vhodnější použít model s externí sondou na kabelu a samotný přístroj umístit např. o patro výše.
Přístroje pracující v síti Sigfox, jsou primárně určeny pro stacionární aplikace. Signál z pohybujících se objektů (např. automobilů) je zachytitelný jen obtížně.

Úroveň pokrytí Sigfox - Sigfox Mapa