tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Vzdálený monitoring počasí a lavinového nebezpečí ve Vysokých Tatrách

15-09-2017

Velická dolina so Sliezskym domom  je dobrým východiskovým bodom pre množstvo lezeckých a lyžiarskych túr. Ako v každej  tatranskej doline aj tu sa v zimnom období vyskytuje množstvo potencionálne  nebezpečných lavínových svahov.

Stredisko lavínovej prevencie pravidelne monitoruje faktory vedúce k uvoľneniu lavín. Jedným z veľmi dôležitých údajov je aj teplota vzduchu. Teplota ma veľký vplyv na sadanie snehovej pokrývky, vznik nebezpečných foriem snehu a taktiež výrazne ovplyvňuje lavínovú aktivitu v jarnom období.  

Vo Velickej doline vždy chýbali pravidelné meteorologické merania.  Z tohto dôvodu bol pri Sliezskom dome osadený senzor, ktorý umožňuje pravidelné merania teploty vzduchu, rosného bodu a vlhkosti.

Snímač v nadmorskej výške 1670 metrov, bude prinášať cenne údaje tak pre potreby Strediska lavínovej prevencie ako aj turistov, skialpinistov, horolezcov a horských vodcov.

The Case study for International Snow Science Workshop Grenoble – Chamonix Mont-Blanc - 2013

Místo realizace:

Tatra Mountains

Použité přístroje:

S3120 S3121

Instalováno:

Stredisko lavinovej prevencie ve Vysokých Tatrách.

www.laviny.sk
www.avalanches.sk

Country:

Slovensko