tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Využití snímačů CO2 v aplikaci pro řízení vzduchotechniky

15-09-2017

Efektivita provozu a tím i úspora energií, to jsou moderní trendy, které se dnes promítají téměř do každého odvětví. Není tomu jinak ani u řízení vzduchotechniky. Dříve nákladné měření kvality vzduchu je dnes, vzhledem ke stále rostoucím cenám energií, nutností. Pomocí snímače kvality vzduchu se automaticky řídí poměr cirkulačního a čerstvého vzduchu s ohledem na hygienické minimum. Hygienické minimum čerstvého vzduchu je předepsáno normou. Ve větraném prostoru je tak automaticky udržována požadovaná teplota a kvalita vzduchu. Měření kvality vzduchu v praxi najde uplatnění ve společenských a konferenčních sálech, kinosálech a v restauračních zařízeních, kde finanční návratnost tohoto řešení, vzhledem k úsporám energií, je velmi rychlá.

Výměnu vzduchu v nově zrekonstruovaném Kulturním informačním centru Zašová zajišťuje celkem šest vzduchotechnických jednotek, které jsou funkčně rozděleny podle využití a dispozic objektu. Všechny VZT jednotky, včetně 450 kW plynové kotelny, řídí systém měření a regulace DTcontrol. Obsluha zadává provozní parametry z centrálního dispečerského pracoviště uvnitř budovy, nebo pomocí vzdálené správy.

Důležitou informaci řídícímu systému DTX700 poskytuje snímač kvality vzduchu COMET System T5241, který je osazen v odtahovém potrubí vzduchotechnického zařízení VZT1-Společenský sál. Podle žádané kvality vzduchu a aktuální měřené kvality vzduchu je nastavován poměr cirkulačního a čerstvého venkovního vzduchu, který vzduchotechnická jednotka přivádí do větraného prostoru.
Přívod čerstvého vzduchu do prostoru jeviště zajišťuje vzduchotechnická jednotka VZT4-Jeviště. Prostor sálu a jeviště je z pohledu výměny vzduchu pouze jedna místnost, ve které se o výměnu vzduchu starají dvě vzduchotechniky. Z hlediska efektivity provozu a úspory energií je důležité, aby obě vzduchotechniky fungovaly ve stejném režimu. O jejich součinnost se stará řídící systém DTX700.

VZT1 - Sál
Vodní ohřívač 72,1 KW
Rekuperátor účinnost 73%
Průtok vzduchu 15000 m3/h

VZT4 – Jeviště
Vodní ohřívač 18 KW
Rekuperátor účinnost 53%
Průtok vzduchu 2800 m3/h

Místo realizace:

Kulturní a informační centrum Zašová

Použité přístroje:

T5241

Instalováno:

DTcontrol
Svazarmovská 1011
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Country:

Česká republika