tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Speleoklub Minotaurus

15-09-2017

Silická ľadnica patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Slovenského krasu. V mnohých ohľadoch je to výnimočná jaskyňa. Dokonca je to svetový unikát. V miernom klimatickom pásme v nadmorskej výške 500 m sa nevyskytuje trvalé zaľadnenie v žiadnej inej jaskyni na svete. Silická ľadnica je teda klimatickým unikátom, ktorý si zaslúži našu pozornosť a ochranu.

 

So zmenami celosvetovej klímy vzniká stále väčší tlak aj na existenciu trvalého zaľadnenia Silickej ľadnice. Podľa termodynamického modelu, ktorý vypracoval tím vedcov v roku 1987, by v súčasných klimatických podmienkach už trvalé zaľadnenie existovať ani nemalo. Napriek tomu sa zaľadnenie stabilizovalo na nejakom minimálnom rozsahu a v prípade zlepšenej ročnej klímy, ľadu pribudne nad toto minimum. Pomohli tomu aj niektoré opatrenia na ochranu tohto fenoménu: uzavretie prechodu do nezaľadnenej časti; vyrúbanie ihličnanov nad pôdorysom zaľadnenej časti a naposledy prievanové dvere v Rožňavskej chodbe.

 

Ak chceme hlbšie pochopiť podstatu tohto krehkého fenoménu a tiež prispieť k jeho ochrane, musíme dlhodobo monitorovať klímu jaskyne. Predchádzajúce výskumy sa realizovali expedičným meraním klimatických parametrov, čo považujeme za nedostatočné. Preto sme sa rozhodli monitorovať klímu jaskyne pomocou dataloggerov od firmy COMET. Loggery budú merať teplotu nielen v zaľadnenej časti jaskyne, ale aj na priľahlom povrchu a prechode do nezaľadnenej jaskyne. Pre realizáciu projektu je potrebných aspoň 20 loggerov, ktoré postupne osadíme na miesta monitorovania a klímu budeme sledovať v priebehu nasledujúcich 3 rokov. Namerané údaje spracujeme a dáme k dispozícii, každému, kto bude mať záujem prispieť k poznaniu a ochrane tejto jaskyne.

 

Místo realizace:

Slovenský kras

Použité přístroje:

S0110 S3120

Instalováno:

Speleoklub Minotaurus

Country:

Slovensko

Rok realizace:

2014