tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Památník MOHYLA MÍRU

15-09-2017

Systém měření a regulace zajišťují dvě ústředny COMET MS6D.Měřící a řídící ústředny budou zajišťovat jak trvalé zaznamenávání měřených hodnot z jednotlivých čidel, tak i ovládání dílčí regulace podlahového a stěnového temperování a ovládání servopohonů pro klapky interiéru, tak i ve venkovních distančních vzdušníkách. Podle porovnání vypočtené hodnoty rosného bodu v interiéru a hodnoty teploty povrchové v omítkové skladbě temperovaných ploch bude regulováno temperování. Kombinace řízení temperace a ventilace prostoru památníku bude zajišťovat optimalizaci mikroklimatu v prostoru.

Snímače teploty, teploty a vlhkosti jsou připojeny na dvě sériové linky RS485 ústředen MS6D, na binární vstup ústředny je připojen požární hlásič SD280 umístěný v kupoli kaple. Ústředny jsou vybaveny ethernetovými rozhraními, pro možnost vzdáleného připojení k ústřednám. Ovládané prvky (servopohony větrání a jednotlivé segmenty vytápěných ploch) jsou ovládány deskami relé, které řídí ústředny MS6D. Zařízení MaR je zcela provázáno s ostatními technologiemi.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/315281381991130-udalosti-v-regionech/obsah/438253-opravy-mohyly-miru-pokracuji

Památník Mohyla míru byl postaven na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova (2. 12. 1805) podle záměru kněze A. Slováka jako naplnění jeho myšlenky učinit z centra někdejšího bojiště pietní "místo světla", memento válek. Je dominantou i přirozeným středem chráněné památkové zóny Slavkovské bojiště.

O státních a církevních svátcích a významných dnech a také po celý červenec a srpen je památník slavnostně osvětlen. V renovovaném muzejním objektu sousedícím s památníkem mohou návštěvníci shlédnout netradičně pojatou multimediální expozici „Bitva tří císařů. Slavkov / Austerlitz 1805“ a v muzejním pavilonu expozici "Fenomén Austerlitz".

V areálu památníku probíhá každoročně na přelomu listopadu a prosince pietní akt k uctění padlých jako vyvrcholení vzpomínkových akcí k výročí bitvy.

Místo realizace:

Slavkov u Brna

Použité přístroje:

T3110 MS6D P0120 T0110

Instalováno:

Ing. Jan Červenák
V Chaloupkách 401/31
198 00 Prague 9
Česká republika

e-mail: cervenak.tp@gmail.com

Country:

Česká republika

Rok realizace:

2015