tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Monitorování vlhkosti v rodinných domech

15-09-2017

Ve Švédsku je při stavbě rodinných domů běžné zvyšování základů (základové-obvodové zdi stojí přímo na zemi). U těchto konstrukcí dochází často ke zvýšování vlhkosti v prostoru pod a uvnitř základových zdí.

Vlhkost vzniká jak ze země tak i z okolního prostředí, především v letních měsících. Při vlkhkosti 75% a vyšší existuje nebezpečí vzniku kondenzace a růstu plísní a hub, které mohou poškodit stavbu a způsobit různá onemocnění obyvatel domu.

Řešením je zablokování všech větrací otvorů a instalace odvlhčovače. V těchto aplikacích je využíván jednoduchý odvlhčovač s hysterezí nastavenou na 10%. Díky tomuto řešení trval proces odvětrávání příliš dlouho a navíc uživatel nebyl informován o jeho průběhu.

Tento problém byl vyřešen instalací snímače H3531, jehož prostřednictvím jsou při překročení nastavených hodnot zasílány alarmové emaily a spouštěn samotný odvlhčovač. Snímač je k vnitřní síti připojen pomocí modulů DEVOLO, které umožňují Ethernetové připojení sítě pomocí elektrické sítě.

Díky vestavěnému webserveru je možno kontrolovat stavy z libovolného počítače, tabletu nebo chytrého telefonu přes internet.

Tímto řešením dostává zákazník energeticky účinné řešení. Nemusí se obávat zdravotních problémů nebo poškození jeho domu plísněmi neboť v případě zvýšení vlhkosti bude včas informován.

Použité přístroje:

T3510 H3531

Instalováno:

Acandia AB
Vintervägen 2 B
135 40 TYRESÖ
ŠVÉDSKO

www.acandia.se
e-mail: info@acandia.se

Country:

Sweden

Rok realizace:

2014