tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Monitorování teploty a vlhkosti skladovacích prostor s krmivy a veterinárními přípravky pro psy a kočky

14-08-2020

Zadáním bylo vytvořit funkční instalaci systému měření a regulace se záznamem dat do vnitřní paměti přístroje, ale také možnosti online alarmování a přístupu k měřeným datům.

Celkové řešení nám přesně na míru nabídly přístroje od firmy COMET System s.r.o.

Vzhledem ke vzdálenostem byly použity různé tipy přístrojů s proudovými výstupy. Byly použity také ústředny pro sběr dat z těchto snímačů, které byly vybaveny reléovými deskami jednak pro regulaci podmínek při překročení mezních hodnot teploty, resp. vlhkosti, ale také pro základní optickou/akustickou signalizaci uvnitř objektu. 

Důležitým požadavkem investora byl také online monitoring a alarmování pomocí emailu. Toto bylo zajištěno propojením jednotlivých měřících sestav do místní ethernetové sítě a instalací databázového software firmy COMET Systém s.r.o. na serveru investora.

Místo realizace:

NOVIKO s.r.o. - sklady Brno, Kuřim, Praha

Použité přístroje:

T3110 MS6D T4111 T0110 CDB MP048

Instalováno:

KALIST AKL s.r.o. Třebětice 8 769 01 Holešov e-mail: Zobrazit Telefon: +420 775 185 655 www: www.kalist.cz

Country:

Česká republika

Rok realizace:

2020