×
Did you know that Comet exists in a US version as well?
tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA

Monitoring teploty a vlhkosti pomocí bezdrátové sítě

15-09-2017

V roce 2011 realizovala firma HAKU spol. s.r.o. projekt monitoringu teploty a vlhkosti ve Státním oblastním archivu Zámrsk. V projektu byla využita technologie firmy COMET System s.r.o. Měření bylo prováděno pomocí snímačů s připojením na Ethernet T3510 a hodnoty ukládány do databázového systému — DBS Sensor Monitor. Pro propojení snímačů bylo využito bezdrátové spojení v bezlicenčním pásmu 2.4GHz—WiFi.

Státní oblastní archiv Zámrsk je jeden ze sedmi hlavních archivů v České Republice. Sídlí v budově bývalého zámku a uchovává celou řadu vzácných archiválii. Ty je nutné skladovat za předepsaných klimatických podmínek a monitoring prostředí zde hraje klíčovou roli. Jednotlivé depozitáře jsou umístěny kolem nádvoří a vzdálenosti mezi měřícími body jsou až 200 metrů. V současné době je monitorováno 7 měřících bodů.

Protože v historické budově zámku nebylo z technických důvodů možno instalovat datové sítě, byl zvolen bezdrátový přenos pomocí sítě WiFi. Zámek ve kterém archiv sídlí je umístěn v málo zastavěné oblasti. Z tohoto důvodu mohlo být využito bezdrátové pásmo 2.4GHz. Pro nasazení ve ztížených podmínkách je možné využít též pásmo 5GHz. Výhodou pásma 2.4GHz je především nižší cena síťových komponent. Použití bezdrátového přenosu WiFi lze doporučit v historických budovách kde nejsou instalovány kabelové datové rozvody.

Systém s použitím WiFi přenosu je výrazně flexibilnější oproti sytému založenému na snímačích které přímo integrují měřící a bezdrátovou část. Při minimálních nákladech je možné systém doplnit o další měřící body. Pokud bude měřící bod doplněn o switch je možné připojit další síťové zařízení (síťová tiskárna, VOIP telefon, případně i počítač s připojením na Internet).

Celý systém byl důkladně podroben komplexnímu testování během zkušebního provozu. Vysoká spolehlivost a funkčnost celého systému byla potvrzena koncovým uživatelem. „Z mnoha nabízených systémů se systém nabídnutý společností HAKU ukázal jako jeden z nejefektivnějších, který se navíc opírá o léty prověřené snímače společnosti COMET jejichž přenosná varianta byla dosud užívána v SOA Zámrsk.” sdělil zástupce ředitele státního oblastního archivu v Zámrsku Mgr. Jiří Kuba.

Referenční materiál:
Měřící bod—klient:

- prostorový snímač teplota-vlhkost T3510
- napájecí adaptér A1515 230V AC/12V DC
- wifi klient TP-LINK TL-WA5110G
- anténa JPA-9 2.4GHz

Přístupový bod—server:
- wifi AP D-link DIR600
- všesměrová anténa TP-LINK TL-ANT2412D
- software DBS Sensor Monitor
- osobní počítač pro server

Místo realizace:

Národní archiv, zámek Zámrsk

Použité přístroje:

T3510 CDB

Instalováno:

HAKU spol. s.r.o
Prosetín 68
539 76 Prosetín 539 76
Česká republika

www.haku.cz e-mail: info@haku.cz

Country:

Česká republika

Rok realizace:

2011