tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Monitoring průběhu teploty v konstrukčních vrstvách pražcového podloží

03-12-2018

Katedra železničních staveb Fakulta stavební ČVUT v Praze se dlouhodobě od roku 2009 věnuje na vybraných zkušebních úsecích železničních tratích ve správě SŽDC s. o. monitoringu teplot v konstrukcích pražcového podloží. Speciálně jsou sledovány konstrukce obsahující vrstvy popílkového stabilizátu nebo asfaltového betonu s vysokým obsahem recyklovaného materiálu.

Pro sledování je důležitým parametrem dlouhodobý bezobslužný systém záznamu a uchování naměřených dat.

Data jsou snímaná a ukládána v hodinových intervalech. Datalogger musí být umístěn z důvodu vandalismu umístěn skrytě, a proto jsou dataloggery zakopávány v ochranných platových nádobách do zemně.

Stahování dat je prováděno ručně jednou až dvakrát za kalendářní rok. Pro měření Katedra železničních staveb využívá dataloggery řady S0121 a S0111 a teplotní sondy.

ČVUT v Praze
Fakulta stavební
Katedra železničních staveb
doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D.

Místo realizace:

Česká republika

Použité přístroje:

U0121 U0111 S0121 S0111

Instalováno:

ČVUT v Praze
Fakulta stavební
Katedra železničních staveb
Thákurova 7
166 29 Praha 6

doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
vedoucí katedry

Country:

Česká republika

Rok realizace:

2018