×
Did you know that Comet exists in a US version as well?
tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA

Monitoring mikroklimatických podmínek v systémech podzemních savců

15-09-2017

Na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se dlouhodobě zabýváme výzkumem podzemních savců. Předmětem našeho vědeckého zájmu jsou především rypoši (Bathyergidae) a hlodouni (Spalacidae) z tropické Afriky a slepci (Spalacidae) obývající Eurasii.

 

Tito unikátní hlodavci obývají rozsáhlé, vertikálně stratifikované labyrinty podzemních chodeb a podstatnou část života tedy tráví v podmínkách, které se zásadně liší od těch, kterým jsou běžně vystaveny a na které jsou adaptovány pozemní druhy savců. Především obrovská energetická náročnost hloubení nor, nízká hladina kyslíku a vysoká hladina oxidu uhličitého jsou hlavními faktory ovlivňujícími tyto savce. Na druhou stranu je tento typ prostředí relativně bezpečný před nadzemními predátory. Nejen z tohoto hlediska se jedná o velice zajímavou skupinu živočichů, kteří se stali modelem pro řadu vědeckých studií, především v ekofyziologii, behaviorální a smyslové ekologii, genetice a medicíně.

 

V našich výzkumných projektech se mimo jiné zabýváme otázkou, jak tito hlodavci přizpůsobují svou aktivitu a chování konkrétním podmínkám prostředí, ve kterém žijí. Zjistili jsme, že svou aktivitu přizpůsobují pravděpodobně změnám půdní teploty, a to i přesto, že kolísá jen nepatrně. Abychom byli schopni nepřetržitě monitorovat teplotu půdy v různých hloubkách a hnízdech zkoumaných druhů, používáme již mnoho let dataloggery od firmy COMET. Oceňujeme na nich především přesnost měření, dlouhou výdrž baterie a spolehlivost.

 

Matěj Lövy PhD.,
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Použité přístroje:

S0110

Instalováno:

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Česká republika

Country:

tropická Afrika

Rok realizace:

2013

Typ aplikace:

Zemědělství