tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Měření teploty vzduchu v horských oblastech

15-09-2017

Stredisko lavínovej prevencie už od roku 1972 systematicky monitoruje teplotu vzduchu v horských oblastiach. Pôvodne sa údaje merali pomocou starých termografov. Pri týchto prístrojoch sa namerané teploty vzduchu zaznamenávajú na papier. Termograf je v podstate  mechanický stroj, ktorý otáča valcom na ktorom je papier. Na tento papier potom ručička namočená v atramente zaznamenáva priebeh teplôt. Temografy vždy bolo potrebne pravidelne (raz do týždňa ) natáčať a záznam pracne vyčíslovať. 

Za posledné roky sa termografy vymenili za moderné digitálne senzory, ktoré sú o mnoho presnejšie a ich kapacita pamäte je neporovnateľná. Senzory sú umiestené v profile Chopku a na Príslope – v Západných Tatrách, kde monitorujú aj teplotu na  rozhraní snehu a pôdy. Senzory merajú v 10 min intervale a sťahovanie údajov prebieha raz za 2, 5 mesiaca. Na Chopku prebiehajú kontinuálne merania už vyše 40 rokov.  

Jeden online merač sa nachádza pri Sliezskom doma a údaje z neho sú dostupné na: http://www.laviny.sk/meteostanice/sliezsky-dom/  Verzia pre mobilné telefóny: http://62.169.165.20/m.html 

Online údaje  o teplote vzduchu  sú dôležité pri zostavovaní lavínových predpovedí a ti najmä v jarnom období. Ostatné offline merania nám v budúcnosti umožnia porovnávať vývoj priemerných ročných teplôt  vytvoria tvoria základ pre monitorovanie klimatickej zmeny v horských oblastiach.

Marek Biskupic
Stredisko lavinovej prevencie
http://slphzs.wordpress.com/2014/12/03/merania-teplot-vzduchu-v-horskych-oblastiach/

Použité přístroje:

T3510 T3610 P8510

Instalováno:

Centre of Avalanche prevention, Mountain Rescue Service - Jasna

www.laviny.sk
www.avalanches.sk

Country:

Slovensko