tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Měření teploty v kompostárně a hygienizačním boxu

25-08-2022

REFERENCE JE POUŽITA SE SOUHLASEM FIRMY KALIST AKL s.r.o.

Pro měření teploty v regionální kompostárně jsme dodali vpichové teploměry s bezdrátovým přenosem.

Pro správný průběh kompostování je třeba vhodná teplota. Zejména v hygienizačním boxu je průběh hygienizace stanoven dosažením 70°C. Průběh hygienizace by měl být řízen autonomně bez zásahu lidského faktoru. Záznam o naměřených teplotách tak musí být prováděn automatickým monitorováním a záznamem do úložiště, kde nelze provádět změny ze strany uživatele.


Klient požadoval

 • Odolné provedení teplotních sond do prostředí kompostárny s měřením teploty v agresivním materiálu
 • Bezdrátový přenos naměřených hodnot
 • Záznam teplot v autonomním systému bez zásahu lidského faktoru
 • Informaci o alarmu při překročení teploty v hygienizačním boxu (70°C)
 • Historický záznam o měření pro kontrolní orgány
 • Provedení akreditované kalibrace čidel


Řešení

 • Teplotní sondy jsou provedeny z nerezového materiálu s použitím přístrojů s krytím IP65
 • Pro použití v hygienizačním boxu byl použitý přídavný box s vyšším krytím
 • Přenos naměřených dat je zprostředkován rádiovou sítí Sigfox, která má pokrytí po celé Evropě
 • Záznam je prováděn autonomně do Comet cloud, který umožňuje exporty a reporty pro kontrolní orgány
 • Akreditovaná kalibrační laboratoř KALIST AKL s.r.o. provedla kalibrace čidel a vystavením mezinárodně uznatelných kalibračních listů v rámci mezinárodních multilaterárních dohod EA MLA a ILAC MRA

 

Místo realizace:

Česká republika

Použité přístroje:

W0811

Instalováno:

KALIST AKL s.r.o. Třebětice 8 769 01 Holešov e-mail: Zobrazit Telefon: +420 775 185 655 www: www.kalist.cz

Rok realizace:

2022

Typ aplikace:

Průmysl Zemědělství