tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Měření odtoku čistírny odpadních vod

15-09-2017

Záznamníky využíváme na měrných objektech na odtoku z ČOV. Z historických důvodů některé měrné objekty nesplňují podmínky měření a archivace hodnot po dobu 2 měsíců. Požadavky vychází z normy TNV 25 9305 a nařízení vlády 143/2012 Sb. (věstník ministerstva životního prostředí květen 2013).

 

Proto potřebujeme:

 

  • Logovat průměrné okamžité hodnoty nebo hodnoty proteklého objemu
  • Interval měření 5, 15, 30 60 min. dle velikosti ČOV
  • Ve všech případech ukládaní hodnot alespoň po dobu 2 měsíců
  • Cyklický přepis hodnot
  • 2 binární vstupy

Stará měření mají binární výstup odpovídající konstantě proteklého množství. Většinou lze nastavit i druhý výstup na poruchu měření, nebo tak, aby při výpadku el. proudu zareagoval. Na S7021 máme jeden vstup jako proteklé množství, u kterého máme nastavené rozdílové hodnoty a druhý vstup nastavený na výpadky měření. Celé logování a historie je nezávislá na napájení.

Místo realizace:

VaK Karlovy Vary

Použité přístroje:

S7021

Country:

The Czech Republic

Rok realizace:

2013