tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Měření CO2 ve školách

25-05-2020

Dnešní trend pasivních budov nebo budov, které jsou blízko standardu pasivních budov, sebou nese problematiku větrání, kdy přirozené větrání v budovách v zásadě není. To obzvláště platí pro nové nebo rekonstruované školní budovy, kdy je to ještě podpořeno vyhláškou ministerstva školství. Proto je dnes nutné měřit koncentraci CO2 v jednotlivých třídách a dané třídy nuceně větrat vzduchotechnickými jednotkami. Pro měření koncentrace využíváme snímače od výrobce COMET System, s.r.o.


Ve větších školách je větráno více tříd jednou vzduchotechnickou jednotkou, zde je nutné myslet na úspory energii. Každá třída má na přívodu a odtahu ze třídy instalován regulátor průtoku vzduchu, který je nutné řídit dle koncentrace CO2 v prostoru třídy, dle koncentrace snížit přiváděný vzduch a tím snížit provozní náklady.


Aby vše toto fungovalo je nutné budovu řídit nadřazeným systémem měření a regulace (MaR), který je schopný jednotlivé prvky TZB ve škole integrovat a řídit je jak na vysokou kvalitu prostředí ve škole, tak  myslet na provozní náklady. Toto vše splňují systémy Tronic2000 od firmy Tronic Control, s.r.o., které integrují snímače od COMET System, ať jsou vybavený komunikačním protokolem MODBUS nebo s analogovými výstupy, a dle jejich měření řídit TZB na požadované parametry.


V této aplikaci jsou instalovány sdružené snímače teploty a CO2, kdy dle koncentrace CO2 se přivádí požadované množství vzduchu a dle teploty jsou regulovány radiátory v každé třídě. V každé třídě je možné nastavit požadovanou koncentraci CO2, teplotu a to i dle časových programů. Vše je vizualizováno ve vizualizaci na PC nebo ve webovém rozhraní. Všechny data jsou ukládány v databázi, a lze je zobrazovat v grafech.

Místo realizace:

2019

Použité přístroje:

T8248 T8148

Instalováno:

TRONIC CONTROL s.r.o. Nad Safinou I 449 252 42 Vestec u Prahy

Country:

Česká republika