tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Masaryk University in Brno

04-11-2012

Snímače teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu HiVol sampleru (pro přepočet na referenční podmínky). Snímání teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu pro přepočet na referenční podmínky při měření průtoku ve velkoobjemovém sampleru pro měření znečištění ovzduší

Místo realizace:

Brno

Použité přístroje:

T3110 T2114

Instalováno:

BAGHIRRA s.r.o.
Vítkova 4
186 00 Praha 8
Česká republika

web: www.baghirra.cz
e-mail: penkava@baghirra.cz

Country:

Česká republika