tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

IoT monitoring výskytu lýkožrouta smrkového

13-05-2022

Zařízení Comet IoT jsou využívána v rámci sledování vazby rizika rozvoje kůrovcové kalamity na teploty a specifika terénního reliéfu.

Nové poznatky o vývoji lýkožrouta smrkového a závislosti na teplotách vzduchu představují možnost efektivního varování na základě aktuálních teplot.

Pokud se tyto hypotézy ověří v provozním testováním, mohou se stát jednoduché teplotní snímače komunikující prostřednictvím sítě Sigfox věcí vítaným pomocníkem v ochraně lesů.

Místo realizace:

Česká republika

Použité přístroje:

W0810P

Instalováno:

Woodlander s.r.o.
Jan Příhoda
Emlerova 216
507 23 Libáň
www.woodlander.cz/

Country:

Česká republika

Rok realizace:

2022

Typ aplikace:

Zemědělství