×
Did you know that Comet exists in a US version as well?
tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA

Diagnostické práce před rekonstrukcí mostu Legií v Praze

03-12-2018

Po pádu Trojské lávky, ke které došlo v prosinci roku 2017, se hledaly důvody.
Zároveň se zjistilo, že řada historických mostů v Praze má také řadu nedostatků a zjišťoval se jejich stav. Např. jen v Praze 6 je cca 35 mostů a lávek.

Pro statickou analýzu nosné konstrukce mostu je potřeba znát nejen mechanické a fyzikální vlastnosti materiálů, ze kterých je most zhotoven, ale i jeho deformace. Tyto deformace záviseí jednak  na přímém zatížení (např. dopravou), ale i na teplotních podmínkách prostředí a na teplotě ve vlastní konstrukci mostu.

Informace o teplotě je tedy nedílnou součástí  chování mostu.  Oba mosty, na kterých provádíme měření on line, jsou klenbové konstrukce, kde průběh teplot lze jen obtížně simulovat numerickým modelováním.

Proto jsme instalovali tyto teploměry do vnitřních částí konstrukce. Zjištěné průběhy teplot v ročním cyklu s doprovodnou diagnostikou umožní posoudit reálnou spolehlivost konstrukce.

Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT v Praze
doc. Ing. Petr Bouška, CSc.


Místo realizace:

Česká republika

Použité přístroje:

W0811 W3811

Instalováno:

Kloknerův ústav ČVUT ČVUT v Praze doc. Ing. Petr Bouška, CSc.

Country:

Česká republika

Rok realizace:

2018