tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Balónové měření znečištění ovzduší v Ostravě

15-09-2017

Rozložení prachových částic v ovzduší nad Ostravou mapuje speciální měřicí balon. Výsledky měření výškového rozložení koncentrací prachu PM10 nad městem doplní data naměřená imisním měřicím vozem a zároveň poslouží k ověření hlášených dat zdroji znečišťování v Ostravě.

K tomuto specializovanému měření poslouží na míru vyrobený balón plněný héliem o průměru 4 metry. Je osvětlen zevnitř, díky tomu je jeho viditelnost až na vzdálenost 4 km. V upraveném nosném zařízení pod balónem je vodotěsná krabice, která obsahuje prachoměr, GPS poziční systém a meteosystém. V každém okamžiku vznášení balónu bude zaznamenávána koncentrace prašného aerosolu PM10 (společně s menšími částicemi PM2.5), údaj o výšce, teplotě a tlaku a také geografická pozice a aktuální čas.

Díky propojení všech uvedených přístrojů bude výstupem nejen hodnota koncentrace sledovaných prachových částic PM10 v různých výškách, ale také jakýsi „řez" koncentrací prachu nad Ostravou. Díky tomu bude možné určit, kolik prašného aerosolu se v ovzduší nad Ostravou nachází a ověřit, zdali situace odpovídá hlášeným emisím ze zdrojů znečišťování ovzduší.

Žlutá skříňka v kufříku je optický prachoměr, na prachoměru je umístěn teploměr vlhkoměr Commeter D3121, napravo vedle od prachoměru je ještě „malé žluté USB“ - to je GPS logger, který zaznamenává trasu a samozřejmě i výšku

Místo realizace:

Ostrava

Použité přístroje:

D3121 S3121

Instalováno:

BAGHIRRA s.r.o.
Vítkova 4
186 00 Praha 8
Česká republika

www.baghirra.cz
e-mail: penkava@baghirra.cz

Country:

Česká republika