tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Síť Sigfox

Síť Sigfox  

Slouží k přenosu velmi krátkých datových zpráv z COMET přístroje do COMET Cloudu. Pracuje ve volném rádiovém pásmu, kde není možné odesílat rychleji než s 10 min intervalem.  Zpráva je obvykle doručena do jedné sekundy po odvysílání. Přístroje Comet v přenosové síti Sigfox mohou být použity kdekoli na světě v zóně RC1, a to bez dalších poplatků.

Dostupnost sítě Sigfox pro přístroje Comet
Pokud nemáte jistotu pokrytí, ověřte dostupnost sítě ještě před nákupem přístroje.

Upozorňujeme, že síť Sigfox v České republice má momentálně v mnoha lokalitách dočasný výpadek a dostupná mapa pokrytí ČR neodpovídá realitě.
Přestože naše přístroje IoT Sensor i nadále pracují, na velké části území ČR nebude jejich signál veřejnými stanicemi sítě Sigfox zachycen a předán do COMET Cloudu!
Nová zařízení IoT Sensor pořizujte pouze tehdy, pokud síť ve Vaší lokalitě prokazatelně pracuje nebo vlastníte zařízení BS micro pro příjem dat ze snímačů IoT Sensor, případně toto zařízení hodláte pořizovat!


  • Kód
    Sigfox

Vlastnosti

Síť Sigfox  

Slouží k přenosu velmi krátkých datových zpráv z COMET přístroje do COMET Coudu. Pracuje ve volném rádiovém pásmu, kde není možné odesílat rychleji než s 10 min intervalem.  Zpráva je obvykle doručena do jedné sekundy po odvysílání. Přístroje Comet v přenosové síti Sigfox mohou být použity kdekoli na světě v zóně RCZ1, a to bez dalších poplatků.

Dostupnost sítě Sigfox pro přístroje Comet

Pokud nemáte jistotu pokrytí, ověřte dostupnost sítě ještě před nákupem přístroje.

 
Sigfox zařízení v COMET Cloudu

  • přehledná organizace většího množství zařízení
  • správa uživatelských přístupových práv
  • zobrazení měřených hodnot formou tabulky i grafu
  • varovné e-maily při překročení alarmových mezí s možností definice příjemce podle úrovně překročení
  • varovné e-maily o stavu zařízení s možností definice příjemce dle typu poruchy (slabá napájecí baterii, ztráta rádiového spojení, porucha měření)
  • vzdálené nastavení přístroje (pouze jednou za den)


Upozornění:

Síť Sigfox pracuje ve frekvenčním pásmu, které obtížně proniká do podzemí. V suterénech budov je vhodnější použít model s externí sondou na kabelu a samotný přístroj umístit např. o patro výše.
Přístroje pracující v síti Sigfox, jsou primárně určeny pro stacionární aplikace. Signál z pohybujících se objektů (např. automobilů) je zachytitelný jen obtížně.