tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

COMET Vision

COMET Vision - Program pro dataloggery COMET řady Sxxxx, Rxxxx, Commetery Dxxxx a Multiloggery řady Mxxxx.

Software pro analýzu dat a nastavení přístrojů COMET Vision 2.0. Program umožňuje komunikaci s přístrojem, načtení informací o aktuálním nastavení a stavu záznamníku, změnu parametrů záznamu a načtení naměřených údajů.

Kompatibilní zařízení:

  • všechny dataloggery COMET (bez tiskárny)
  • Commeter "D"
  • Multilogger
  • Snímače Sigfox


 

  • Kód
    CV

Technická data

Maximální počet připojených zařízení neomezeně

KONFIGURACE

Stažení, editace a nahrání dat zpět do přístroje ANO
Import z/Export do souboru ANO

ZÁZNAM

Stažení záznamu ANO
Smazání záznamu ANO
Tabulka ANO
Grafy ANO
Statistika ANO
Tisk (tabulka, grafy, statistika) ANO
Export (pdf, xls, csv) ANO
Reporty ANO

DISPLEJ

Ovládací panel ANO
Grafy ANO
Vizualizace alarmů ANO
Uživatelský displej ANO

AUTODOWNLOAD

Stažení dat na základě rozvrhu ANO
Individuální plán pro každé měření ANO
Automatický export do csv souboru ANO

COMET DATABASE

Export dat do Comet Database ANO
Hromadný export dat do Comet Database ANO

Vlastnosti

Jednoduchá práce s daty

Získané hodnoty lze prohlížet a tisknout ve formě tabulek nebo grafů. Hodnoty je možno exportovat do formátu DBF nebo TXT pro případné další zpracování.

Pro zobrazení nebo tisk lze vybrat libovolný úsek změřeného průběhu, uživatelsky nastavit měřítko na osách grafu, volit tloušťky a barvy čar, velikost okrajů a další parametry.

U přístrojů měřících teplotu a relativní vlhkost se vypočítává a zobrazuje průběh rosného bodu nebo jiné počítané hodnoty (absolutní vlhkost, měrná vlhkost, směšovací poměr, specifická entalpie).
Je možno vytisknout průběhy jednotlivých veličin samostatně, nebo rozdělit graf na více listů s nastavitelnou délkou.
 

Statistika

Přehledné zobrazení uložených dat, údajů o minimálních a maximálních hodnotách atd.
 

Minimální hardwarové a softwarové požadavky na instalaci software COMET

Operační systém: Windows 7 a vyšší, nebo Windows Server 2008 R2 a vyšší
Rychlost procesoru: 1.4GHz
Operační paměť: 1GB RAM