tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti

Pomocí tohoto příslušenství lze provádět ověření přesnosti měření (kalibraci) a případně i nové nastavení (justování) přístrojů měřících relativní vlhkost vzduchu. Může jím být v mnoha případech nahrazeno předepsané, cenově nedostupné speciální zařízení pro generování relativní vlhkosti (kalibrační komora).

V nádobce, vzduchotěsně připojené na vlhkostní snímač, je generována relativní vlhkost vzduchu, jejíž hodnota je závislá na roztoku použitém uvnitř nádobky.

Roztoky pro generování zvolených vlhkostních hladin (vlhkostní standardy) nejsou součástí kalibrační nádobky MD046 a musí být objednány zvlášť.

Pro použití s vlhkostními standardy HM023 10%RH nebo HM024 80%RH.

  • Kód
    MD046