tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

COMETEO Profesionální univerzální meteokryt před vlivy počasí pro čtyři sondy

Profesionální pasivní radiační štít pro optimální ochranu až čtyřech měřicích sond před vlivy počasí pro nejpřesnější měření.

Profesionální meteorologický kryt bez ventilátoru se používá k ochraně sond teploty a vlhkosti před atmosférickými vlivy. Unikátní konstrukce radiačního krytu minimalizuje záření dopadající na snímač, minimalizuje záření pohlcené krytem a maximalizuje proudění vzduchu kolem čidel.

Povrch vystavený slunečnímu záření je vyroben z bílého vysoce reflexního UV stabilního plastu ASA. Vnitřní povrchy jsou vyrobeny z matného černého plastu pro minimalizaci vnitřních odrazů.

Velký průměr lamel 210mm poskytuje plnou ochranu měřicí sondy.

Každá ze čtrnácti černých lamel je vybavena kruhovou štěrbinou, která umožňuje vertikální proudění vzduchu skrz celý radiační kryt. Štěrbina také odděluje osluněnou část lamely od vnitřní části, a zabraňuje tak přenosu tepla na senzory.

Univerzální přirozeně ventilovaný radiační štít chránící libovolné měřicí sondy s průměrem 13 až 18 mm před vlivy počasí.

Dle požadavku lze opatřit meteokryt jinou velikostí upevňovací průchodky pro sondu.

Meteokryt má unikátní odolnost proti vnikání vos a dalšího hmyzu, bez rizika vzniku hnízd.

"Nejen meteokryt, ale kompletní COMETEO systém s minimalizací nepřesností měření."

Lze použít s většinou přístrojů a sond, např. Vaisala, Rotronic.

  • Kód
    F8004

Technická data

HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA

Rozsah provozní teploty -40 až +65 °C
Rozsah provozní vlhkosti 0 až 100 %RV
Skladovací teplota -40 až +65 °C
Skladovací vlhkost 0 až 100 %RV bez kondenzace
Průměr instalované sondy 13 až 18 mm
Upevnění meteokrytu na trubku o průměru 20 až 50 mm
Rozměry 250 mm (průměr), 396 mm (výška)
Hmotnost cca 2,4 kg (bez montážních svorek)
Materiál meteokrytu UV stabilizovaný ASA, nerezová ocel
Záruka 3 roky

Teplota vzduchu v meteorologii:

Měření teploty vzduchu v meteorologii je nesnadný úkol. Přesné měření teploty vzduchu vyžaduje minimalizaci místních vlivů (např. stromů a budov) a minimalizaci vlivů prostředí, které ovlivňují okamžité měření teploty v místě senzoru.

Světová meteorologická organizace - WMO mezinárodně definuje teplotu v blízkosti zemského povrchu jako "teplotu měřenou teploměrem vystaveným vzduchu na místě chráněném před přímým slunečním zářením" (WMO, 1992).

Hlavní funkce krytu teploměru je chránit senzor před přímým nebo nepřímým slunečním zářením a chránit senzor před vlhnutím. Vlhnutí senzoru a meteokrytu může být způsobeno mlhou, mrholením nebo deštěm. Avšak ochrana před zářením a vlhnutím koliduje s požadavkem dostatečné ventilace. Kvůli nedostatečné ventilaci se v meteokrytu vyvine mikroklima. Ve skutečnosti všechny kryty vytvářejí vlastní mikroklima a rozdíly mezi klimatem okolí závisí na typu a konstrukci krytu. Z výše uvedeného vyplývá, že kryt teploměru by měl mít vysokou odrazivost, aby se minimalizovalo zahřívání lamel a následné oteplování vzduchu při proudění přes lamely k senzoru.

Pro snížení doby, kdy je vzduch v kontaktu s lamelou, by radiální vzdálenost desky měla být co nejmenší. Aby se zabránilo vytváření mikroklimatu v meteokrytu, měl by být také maximalizován průtok okolního vzduchu krytem tím, že se rozteč lamel zvolí co největší. Musí se ovšem brát zřetel na požadavek, aby se zabránilo zvlhčení senzoru. Jakákoli konstrukce meteokrytu je výsledkem kompromisů. Hledání optimální konstrukce je vážným úkolem, který vyžaduje použití různých metod pro studium chování meteokrytu.

V terénu závisí skutečné rozdíly mezi teplotou vzduchu v meteokrytu a okolní teplotou především na převládajících povětrnostních podmínkách. Také stav povrchu země a vlhkost půdy ovlivní teplotu vzduchu v meteokrytu, protože záření nebo odrazy způsobí rozdíly závislé na konstrukci meteokrytu. To se může snadno vyskytnout v oblastech se sněhovou pokrývkou a v pouštích.

Použití:

Applications - Metrology

Meteorologie - je věda o atmosféře, jejíž poznatky jsou nezbytné v mnoha odvětvích lidské činnosti - doprava, zemědělství, armáda - potřebuje citlivé, přesné přístroje s velkým dynamickým rozsahem, které jsou v čase velmi stabilní. Snímače COMET tyto požadavky splňují. Spolu s meteokryty tak mohou tvořit základ meteorologické stanice pro dlouhodobé monitorování počasí, klimatu a ovzduší.

Applications - Snow Guns

Sněžná děla

Application - HVAC

Řízení spotřeby energie v budovách. Registrace veličin jako teplota, vlhkost, oxid uhličitý (CO2), aktuální rychlost vzduchu atp.