tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Zenerova bariéra ZbC2+

27-07-2022

Dvě stejné Zenerovy bariéry ZB1 a ZB2 ve společném pouzdře.

Zenerova bariéra ZbC2+ je certifikovaným jiskrově bezpečným rozhraním. Slouží k připojení certifikovaného jiskrově bezpečného přístroje umístěného v prostředí s nebezpečím výbuchu k necertifikovanému zařízení, které je v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Zenerova bariéra omezuje množství energie přenášené do prostředí s nebezpečím výbuchu na úroveň, která není schopna zapálit výbušnou atmosféru. Zenerova bariéra ZbC2+ obsahuje ve společném pouzdře dvě stejné bariéry se zpětnou diodou a je určena pro montáž na DIN lištu v prostředí bez nebezpečí výbuchu.