×
Did you know that Comet exists in a US version as well?
tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA

Nové přístroje v nabídce COMET

26-03-2021

IoT bezdrátový datalogger teploty pro dvě externí čidla s vestavěným GSM modemem - U0121M

Měření teploty ze 2 externích sond Pt1000. Kompaktní přístroj pro použití, kde není nutný multikanálový U0141M.
Vestavěný GSM modem umožňuje zasílání alarmových SMS a přenost dat.
Data mohou být zasílány do COMET Cloudu nebo COMET Database.


IoT bezdrátový datalogger pro záznam napětí s dvoustavovým vstupem s vestavěným GSM modemem - U5841M

Datalogger se třemi vstupy pro záznam napětí a jedním dvoustavovým vstupem.
Vestavěný GSM modem umožňuje zasílání alarmových SMS a přenost dat.
Data mohou být zasílány do COMET Cloudu nebo COMET Database.


WiFi snímač teploty a relativní vlhkosti pro 4 externí sondy - W3745

Snímač s WiFi rozhraním pro měření teploty a relativní vlhkosti z 1 sondy a teploty z až 3 sond Pt1000.

Data mohou být zasílány do COMET Cloudu nebo COMET Database.


ČTYŘI produktové skupiny přístrojů COMET jsou připojeny do COMET Cloudu

COMET Cloud je unikátní platforma pro sběr a ukládání dat z měřících přístrojů firmy COMET. Uložená data je dále možné zpracovávat, tisknout, vytvářet tabulky, grafy a reporty.
COMET Cloud podporuje odesílaní alarmových emailů při překročení alarmových mezí nastavených v přístrojích.

COMET Cloud verze 2.1 podporuje následující řady přístrojů: