tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Monitorování teploty a vlhkosti národní kulturní památky Libušín

22-11-2019

PŘÍPADOVÁ STUDIE ve spolupráci s TZBinfo

Národní kulturní památky Libušín a Maměnka náležející do správy Národního muzea v přírodě, Valašského muzea v přírodě, jsou všeobecně známé Jurkovičovy stavby inspirované slohem lidové secese.

Zpřístupněny veřejnosti byly v roce 1899 a od té doby prošly několika rekonstrukcemi. V současné době probíhá rekonstrukce, či spíše obnova, zcela zásadní, jejímž cílem je navrátit shořelému Libušínu (březen 2014) původní vzhled z doby vzniku stavby. Nejde jen o původní barevný vzhled, ale Národní muzeum v přírodě se rozhodlo přistoupit k obnově i po stránce původních metod opracování materiálu exteriéru i interiéru. Moderní doba však s sebou nese i moderní postupy, a to zejména v oblasti zabezpečení objektu. Z toho důvodu bylo rozhodnuto instalovat kombinovaný zhášecí systém na principu inertního plynu(interiér) a vodní mlhy (exteriér). Pro použití hasícího plynu je však nezbytná určitá těsnost objektu, kterou srubová konstrukce Libušína sama o sobě zajistit nemůže.
Z toho důvodu bylo naprojektováno vložení folie mezi srub a dřevěné obložení vnitřních stěn.

Vzhledem k výše uvedenému bylo požadováno preventivně monitorovat relativní vlhkost v izolovaném prostoru, kde byl nainstalováno měření  teploty, relativní vlhkosti a rosného bodu na čtyřech vytipovaných bodech mezi folií a dřevěným vnitřním obložením.
Požadavkem byl bateriový provoz přístrojů, bezdrátový přenos dat s on-line přístupem k měřeným hodnotám a možnost zaslání alarmu pomocí e-mailových zpráv, při překročení horního limitu vlhkosti.

Z dostupných řešení bylo vybráno použití IoT snímačů využívající přenos dat v síti Sigfox od firmy COMET System s.r.o., které přesně splňují požadavky investora. Po jednoduché instalaci přístroje samy odesílají v nastaveném intervalu hodnoty teploty, vlhkosti i rosného bodu do COMET Cloudu.

Díky tomuto řešení je k dispozici bezproblémový přístup k hodnotám odkudkoliv, kde je připojení k internetu bez nutnosti instalace dalšího softwaru. Intuitivní prostředí COMET Cloudu umožňuje pohodlné zobrazení dat v tabulce i grafu s možností tisku a také správu alarmových profilů, či jednotlivých uživatelů.