tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

COMET pomoc Libušínu

V noci z 2. na 3. března došlo na Pustevnách k rozsáhlému požáru historické chaty Libušín. Dne 4. 3. 2014 byla Valašským muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm spuštěna sbírka na obnovu objektu Libušín na Pustevnách.

22-04-2014

V noci z 2. na 3. března došlo na Pustevnách k rozsáhlému požáru historické chaty Libušín.

  • Máte-li zájem pomoci zachránit Libušín, dozvíte se více informací ke sbírce zde
  • Webkamera na Pustevnách (online) zde.

Dne 4. 3. 2014 byla Valašským muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm spuštěna sbírka na obnovu objektu Libušín na Pustevnách. Deklarovanou snahou muzea, ve spolupráci se zástupci okolních obcí a měst, Zlínského kraje, Ministerstva kultury či jednotlivých subjektů je opětovné znovuvybudování a zprovoznění tohoto zařízení. Z těchto prostředků budou hrazeny především předpokládané dodatečné náklady související s opravou objektu Libušína a jeho znovuuvedení do provozu - mimo pojistné krytí. Upozorňujeme, že platný a oficiální bude pouze jeden jediný účet veřejné sbírky na obnovu Libušína. 

Transparentnost účtu pro veřejnou sbírku na obnovu Libušína je dána tím, že účet byl zřízen u Komerční banky, a.s., která je přední bankovní institucí v České republice a je dostupná prostřednictvím široké sítě poboček. Údaje o celkových pohybech na tomto účtu jsou uveřejňované denně na webových stránkách VMP. 

Finanční prostředky je možno posílat na účet:
107-6978880207/0100

IBAN: CZ6501000001076978880207

SWIFT: KOMBCZPPXXX 

Více informací na stránkách Valašského muzea v přírodě - http://www.vmp.cz/cs/oprava-libusina/