COMET SYSTEM, s.r.o.
Bezrucova 2901
756 61  Roznov pod Radhostem
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 571 653 990

E-mail: info@cometsystem.com


 

Monitorovací
systémy
Multiloggery Snímače
a regulátory
Dataloggery Záznamníky teploty
s tiskárnou
Přenosné
přístroje
Teplotní sondy

Web Sensor P8510 - teploměr

code: P8510
Prostorový snímač teploty p-line Web Sensor. Teplotní senzor je vestavěný v přístroji. Komunikace prostřednictvím sítě Ethernet.

WiFi Router Snadná Wi-Fi komunikace pomocí snímače Web Sensor a bezdrátového Wi-Fi routeru TP-LINK.

 

Dodávka obsahuje:

 


Dotaz
   

Popis

APLIKACE:

 • Monitoring serveroven
  Monitoring teploty v serverovnách a stojanech RACK, monitoring SNMP, alarmy emailem a zprávou Syslog

 • Management vytápění, ventilace, klimatizace
  Sledování teploty budov, zasílání dat do Comet Database, alarmy emailem nebo SMS

 • Sklady
  Sledování teploty ve skladovacích prostorách, zasílání dat do Comet Database nebo SCADA systému

 • Muzea, archivy, galerie
  Sledování teploty v místech uložení starých a cenných dokumentů, zasílání dat do Comet Database, alarmy emailem nebo SMS

 • Průmysl a výroba
  Sledování teploty v potravinářském, farmaceutickém, leteckém průmyslu atd.

 • Automatizace obytných prostor
  Sledování teploty v obytných prostorách, alarmy emailem

 • Klimatizované prostory
  Indikace poruchy chlazení v závislosti na zvyšující se teplotě, alarmy emailem
  T-internal Ethernet WWW WWW config 1000 values Graph CSV events Email Modbus XML SNMP Trap SOAP Syslog SNTP MIN/MAX
P8541 demo

SOFTWARE:

 • Comet database
  Komplexní řešení pro sběr a analýzu dat. Jednoduchý a vysoce flexibilní databázový software pro snímače a regulátory COMET.

 • T-Sensor software
  Bezplatný konfigurační program pro snímače teploty vlhkosti tlaku s analogovým, sériovým nebo Ethernetovým výstupem - řady Pxxxx, Txxxx, Hxxxx.

 • SensorReader software
  Bezplatný program pro zobrazování a ukládání dat z jednoho snímače COMET.

 • Software "třetích stran"
  Cacti, InTouch, ControlWeb, EasyView, LabVIEW. Podpora tohoto software je poskytována jeho výrobcem.
  Online Ethernet Monitoring system

VLASTNOSTI:

Vnitřní teplotní senzor
T-internal Přístroj je určen pro měření teploty z vestavěného čidla. Zobrazení teploty je možné v jednotkách Celsia nebo jednotkách Fahrenheita.
Ethernetové rozhraní
Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet rozhraní. IP adresa může být přiřazena automaticky DHCP serverem nebo zadána manuálně.
WWW server
WWW WWW config Aktuálně měřené hodnoty jsou přístupné přes zabudovaný web server. Webové stránky jsou připraveny pro přístup z mobilních zařízení jako chytrých telefonů a tabletů. Teploměr lze rovněž konfigurovat z webových stránek. Teploměr umožňuje uživatelsky přizpůsobit design webových stránek.
Historie uložených hodnot v paměti
1000 values Měřené hodnoty jsou ukládány do paměti historie v nastaveném časovém intervalu. Kapacita paměti je 1000 záznamů. Historické hodnoty v paměti nejsou zálohovány. Paměť je vymazána po restartu teploměru.
Historické grafy
Graph Grafy s historickými hodnotami jsou k dispozici přes webové stránky. Grafy jsou založeny na technologii HTML5 canvas. Není problém zobrazovat grafy na tabletech nebo chytrých telefonech. Jsou podporovány všechny moderní webové prohlížeče - Firefox, Opera, Chrome nebo Internet Explorer 9.
Export historických dat do CSV
CSV Historické hodnoty lze exportovat pro další zpracování do souboru CSV. Soubor CSV může být zpracován v tabulkovém procesoru jako Microsoft Excel nebo OpenOffice Calc. Jsou podporovány dva formáty CSV souborů - oddělené čárkou a středníkem. Časové značky v CSV soubory jsou zobrazovány, když je čas teploměru synchronizován SNTP serverem. CSV soubor lze stahovat z webových stránek nebo periodicky posílat jako přílohu emailu.
Email
Email Při překročení nastavených mezí měřených hodnot jsou zasílány varovné emaily. Emaily jsou rovněž zasílány při navrácení hodnoty zpět do zadaných mezí. Je podporována SMTP autentizace, ne však SSL. Je podporováno doménové jméno pro adresu SMTP serveru. Emaily s připojeným CSV souborem lze zasílat ve zvolených intervalech.
Eventlog - log alarmů
Email Události alarmů z teplotních a vlhkostních kanálů jsou ukládány do logu. Ten může být zobrazen na www stránkách nebo exportován do CSV souboru. Kapacita logu je 100 událostí. Hodnoty v logu nejsou zálohovány. Po restartu přístroje je log vymazán.
Modbus TCP protokol
Modbus Modbus protokol pro komunikaci se SCADA systémy nebo programy třetích stran. Teploměr používá verzi protokolu Modbus TCP. Dva Modbus klienti současně mohou být připojeni k teploměru.
Aktuální hodnoty pomocí XML
XML XML protokol pro čtení aktuálních měřených hodnot. Tento protokol je vhodný pro integraci teploměru do SCADA systémů třetích stran.
SNMP protokol
SNMP Protokol SNMP verze 1 pro IT infrastrukturu. S použitím SNMP protokolu lze číst aktuálně měřené hodnoty, stavy alarmů a parametery alarmů. Pomocí SNMP protokolu je rovněž možno získat posledních 1000 měřených hodnot z tabulky historie. MIB tabulky s OID popisem jsou k dispozici.
SNMP Trap
Trap SNMP Trap pro IT infrastrukturu. Teploměr umožňuje zasílat Trapy na zvolený přijímací Trap server. Trap je zaslán v případě alarmu na kanálu nebo při chybovém stavu jako nemožnosti poslat email, nemožnosti doručit SOAP zprávu, apod.
SOAP protokol
SOAP Teploměr umožňuje zasílat aktuálně měřené hodnoty pomocí SOAP protokolu v1.1. Teploměr zasílá hodnoty v XML formátu na webový server. Výhodou tohoto protokolu je, že komunikace je inicializována na straně teploměru. Díky tomu není nutno přesměrování portů.
Syslog protokol
Syslog Syslog protokol pro monitorovací systémy IT infrastruktury. Teploměr umožňuje zasílat textové zprávy na zvolený Syslog server. Zprávy jsou zasílány v případě alarm na kanálu nebo při chybových stavech jako nemožnosti poslat email, nemožnosti doručit SOAP zprávu, apod.
SNTP protokol - časová synchronizace
SNTP Časová synchronizace s SNTP serverem. Aktuální čas je zobrazován na webových stránkách a je nezbytný pro časové značky v CSV souborech. Synchronizační interval lze nastavit na jeden den nebo jednu hodinu.
Paměť MIN/MAX hodnot
MIN/MAX Paměť minimálních a maximálních hodnot. Tato paměť je nezávislá na historických hodnotách. Tato paměť může být smazána dle požadavku zákazníka.

Technické Data

Technické parametry Hodnota
Výstup Ethernet
Měřená veličina Teplota
Typ konstrukce Prostorový
Provedení průmyslový
Rozsah teploty -30 až 80 °C
Výstupní relé Ne
Dvoustavový vstup Ne
Lcd displej Ne
PoE Ne
Přesnost měření teploty ±0.8°C nad -10°C, ±2°C pod -10°C
Rozlišení 0.1°C
Interval měření 2s
Podporované jednotky teploty stupně Celsia, stupně Fahrenheita
Rozsah provozní teploty -30 až +80°C
Krytí IP30
Konektor připojení LAN RJ-45 konektor, 10Base-T nebo 100Base-TX
Komunikační protokoly WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
Protokoly pro alarmy E-mail, SNMP Trap, Syslog
Konfigurace T-Sensor, WWW konfigurace
Napájení 5Vdc, maximální odběr 250mA
Napájecí konektor souosý, průměr 5.5 x 2.1 mm
Rozměry 88.5 x 126 x 39.5 mm (Š x V x H), délka stonku 53 mm
Hmotnost cca 130g
Záruka 3 roky
Comet Database Comet Database
code: CDB
Systém pro shromažďování, alarmování a analýzu naměřených dat ze všech zařízení firmy COMET.
Web Sensor P8610 with PoE - remote thermometer Web Sensor P8610 s PoE - teploměr
code: P8610
Prostorový snímač teploty p-line Web Sensor s napájením po Ethernetovém kabelu (Power over Ethernet). Teplotní senzor je vestavěný v přístroji.
Web Sensor P8541 - four channels remote thermometer hygrometer Web Sensor P8541 - čtyřkanálový snímač teploty a vlhkosti
code: P8541
Čtyřkanálový snímač p-line Web Sensor pro digitální sondy teploty a relativní vlhkosti (maximálně 4 měřené veličiny). Komunikace prostřednictvím sítě Ethernet.
COMETEO Multi-Plate Radiation Shield for Sensors, Naturally Ventilated COMETEO Meteokryt před vlivy počasí, přirozeně ventilovaný
code: F8100
Nově vyvinutý profesionální radiační kryt před vlivy počasí pro snímače teploty a vlhkosti
Web sensor T0510 - remote thermometer with Ethernet interface Web Sensor T0510 - teploměr s výstupem Ethernet
code: T0510
Snímač teploty t-line Web Sensor. Komunikace prostřednictvím sítě Ethernet.
Datalogging thermometer with display S0110 Teploměr s vnitřním čidlem
code: S0110
Datalogger je určen pro záznam teploty. Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti.Údaje lze kdykoli přenést do osobního počítače přes rozhraní USB, RS232 nebo GSM modem pro další zpracování.
Ethernet Multilogger M1140 - thermo hygro meter with 4 MiniDIN inputs Multilogger M1140 - teploměr-vlhkoměr se 4 vstupy MiniDIN a Ethernetovým portem
code: M1140
Univerzální datalogger se 4 hardwarovými vstupy MiniDIN pro připojení teplotních a vlhkostních sond a s Ethernetovým rozhraním.
Může pracovat jako pevně instalovaný připojený do Ethernetové sítě nebo jako přenosný.
Kalibrační list vycházející z požadavků normy ČSN ISO/IEC17025.
Database Viewer for Comet Database Database Viewer - prohlížeč databáze pro Comet Database
code: DBV
Nenákladný prohlížeč databáze Database Viewer umožňuje více klientům nahlížet do databáze z různých míst na síti/internetu. Software na CD nosičích zasíláme pouze na vyžádání.