COMET SYSTEM, s.r.o.
1.maje 1220
756 61  Roznov pod Radhostem
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 571 653 990

E-mail: info@cometsystem.com


 

Monitorovací
systémy
Multiloggery Snímače
a regulátory
Dataloggery Záznamníky teploty
s tiskárnou
Přenosné
přístroje
Teplotní sondy

Program pro měřící ústředny COMET MS

code: SWR003
Program pro měřící ústředny COMET MS55D a MS6xx.

TENTO PROGRAM JE ZÁKLADNÍ KOMPONENTOU PRO PROVOZ COMET DATABASE S MĚŘÍCÍMI ÚSTŘEDNAMI


Dotaz
   

Popis

Uživatelsky příjemný software pro aktuálně vyráběné COMET měřící ústředny MSxx, umožňující přehledné čtení a zpracování shromážděných dat.

Software se skládá z komunikační a analytické části, která umožňuje práci s tabulkami a grafy.

Intuitivní a přehledné rozhraní software zaručující snadnou obsluhu i začínajícímu uživateli, který se poprvé setkává s měřící ústřednou COMET. Software je plně kompatibilní s MSWindows.

Funkce 

  • přehledná prezentace naměřených dat v grafech a tabulkách 
  • snadných export dat do DBF, které lze následně otevřít v MS Excel 
  • software umožňuje ovládání všech funkcí přístroje, prohlížení a tisk záznamu ve formě tabulek a grafů
  • možnost jednoduchého nastavení MS ústředny krok za krokem - Wizard

 

Export

Jednoduchý export naměřených dat do formátu XLS nebo DBF. Export naměřených dat souborů může být plně automatizován. Program podporuje komunikaci s ústřednami po sériové lince RS232, RS485, USB, pomocí GSM modemu nebo po síti Ethernet.  

Statistika

V režimu tabulky lze snadno a přehledně zobrazit naměřenou minimální a maximální hodnotu, průměr, odchylku a počet uložených hodnot. Snadné a přehledné zobrazování naměřené minimální a maximální hodnoty, průměru, odchylku a počtu uložených hodnot. 

Automatické stahování a ukládání naměřených dat

Záznamový systém MS je schopen automaticky odesílat naměřená data do počítače přes všechna komunikační rozhraní, tedy přes sériové rozhraní (RS232 nebo RS485), USB, Ethernet nebo GSM modem.

Lze nastavit frekvence automatického vyčítání. Tato funkce je k dispozici i v případě, že je propojeno dohromady více měřících ústředen. 

Sledování dat v reálném čase

Měřící ústředna MS umožňuje sledovat monitorovaná místa v reálném čase. Graf, tabulka, grafické znázornění alarmů, to vše je možné zobrazit v režimu „displej“ a sledovat tak stav okamžitých naměřených hodnot. Tento režim může být sdílen i na více počítačích. 

Sledování dat přes webové rozhraní

Aktuální údaje z měřící ústředny je nyní možné zobrazit pomocí HTML stránek přes webový prohlížeč. Několik skupin uživatelů (např. technik, řízení provozu, management) můžou současně sledovat průběh měření a procesů. Podmínkou je, že zařízení je připojeno do internetové/intranetové sítě.

Kompatibilita Comet Software

COMET Software je kompatibilní s operačními systémy Microsoft Windows s jádrem NT 5.0 a vyšším (Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2012). Licence je nepřenositelná a je vázána pouze na PC, na kterém byla naistalována.
Software SWR003 je kompatibilní s měřícími ústřednami MS+, MS5, MS55D, MS6x.

Software na CD nosiči zasíláme pouze na vyžádání, jako příslušenství za příplatek.  

Technické Data