COMET SYSTEM, s.r.o.
Bezrucova 2901
756 61  Roznov pod Radhostem
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 571 653 990

E-mail: info@cometsystem.com


 

Monitorovací
systémy
Multiloggery Snímače
a regulátory
Dataloggery Záznamníky teploty
s tiskárnou
Přenosné
přístroje
Teplotní sondy

MS6D měřicí a záznamová ústředna

code: MS6D
Kompletní řešení pro monitoring teploty, vlhkosti a dalších veličin.

Záznamové ústředny jsou určeny pro měření, záznam, vyhodnocení a následné zpracování vstupních elektrických veličin, které podléhají relativně pomalým změnám (>1s). Ve spojení s patřičnými snímači a převodníky jsou vhodné pro monitoring fyzikálních veličin.

Zařízení obsahuje kalibrační list od výrobce s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Kalibrační list je vždy dle osazených modulů.
Pokud je zákazníkem udána požadovaná konfigurace vstupů ústředny, kalibrační list dokládá kalibraci vstupů dle této požadované konfigurace - maximálně jeden rozsah pro každý ze 16 vstupů.


Dotaz
   

Popis

Monitoring System Architecture

Zařízení umožňuje:

 • 16 softwarově programovatelných vstupů
 • měřit a zpracovávat 1 až 16 vstupních veličin
 • každý z 16 kanálů nabízí možnost nastavení virtuálního kanálu (počítatelný)
 • pořizovat autonomní časový záznam měřených veličin
 • vytvářet alarmové stavy
 • na základě vzniklých alarmů vykonávat další akce (akustická, optická signalizace, ovládání reléových výstupů, vysílání SMS zpráv, ovládání telefonního hlásiče, předávání zpráv pomocí různých protokolů Ethernetového rozhraní atd.)
 • on-line monitorovat naměřené hodnoty a stavy

  

Každý z 16 kanálů nabízí:

 • nezávislé nastavení hystereze, zpoždění
 • nastavení až čtyř podmínek pro vznik poplachu

 

Alarmování prostřednictvím:

 • GSM modemu
 • Emailové zprávy
 • Telefonního dialeru
 • Integrovaného bzučáku
 • Externí sirény nebo světla
 • Sepnutí relé

 

Použití:

 • potravinářský průmysl - HACCP
 • farmaceutický průmysl
 • transfúzní stanice, lékárny
 • datová centra, serverovny
 • vytápění, klimatizace, chlazení
 • energetický management budov
 • skladové hospodářství
 • výzkum a vývoj

                        

Typy vstupů měřící ústředny

Měřené veličiny Rozsah Přesnost Poznámka
proud DC 4 až 20 mA ±0.1% FS (±0.02mA) Mohou být připojeny jak pasivní snímače, které napájí přímo ústředna, tak i snímače aktivní  s vlastním napájením. Vstupní odpor cca 110 ohmů.
napětí  DC -10V až +10V ±0.1% FS (±10 mV) vstupní odpor cca 10 Mohmů
-1V až +1V ±0.1% FS (±1 mV)
-100mV až +100mV ±0.1% FS (±100 uV)
-18mV až +18mV ±0,1% FS (±18 uV)
měření odporu  dvouvodičové měření odporu  0 až 300 Ohmů  ±0.1% FS (±0.3 Ohmů) měřicí proud cca 0.8mA @ 50ms impuls
 0 až 3000 Ohmů ±0.1% FS (±3 Ohmů měřicí proud cca 0.5mA @ 50ms impuls
 0 až 10000 Ohmů ±0.1% FS (±10 Ohmů) měřicí proud cca 0.1mA @ 50ms impuls
teplotní čidla Pt a Ni Ni1000 -50°C až +250°C ±0.2°C (-50°C až 100°C) Ni1000/6180 ppm, dvouvodičové připojení
±0.2% MH (100°C až 250°C) měřicí proud cca 0.5mA @ 50ms impuls
Pt100 -200°C až +600°C  ±0.2°C (-200°C až+100°C) Pt100/3850 ppm, dvouvodičové připojení
±0.2% MH (+100°C až +600°C) měřicí proud cca 0.8mA @ 50ms impuls
Pt1000  -200°C až +600°C ±0.2°C (-200°C až+100°C) Pt1000/3850 ppm, dvouvodičové připojení
±0.2% MH (+100°C až +600°C) měřicí proud cca 0.5mA @ 50ms impuls
termistor  NTC s volitelnou rovnicí do maximálního odporu termistoru
cca 11 000 ohmů
dle použitého odporového rozsahu stejná charakteristika pro všechny připojené termistory
defaultní nastavení: R25=2252Ω, R80=282.7Ω
termočlánek
 
K (NiCr-Ni) -200°C až 1300°C

±0.3% MH +1.5°C

linearizovaný, kompenzace studeného konce
T (Cu-CuNi) -200°C až 400°C
J (Fe-Co) -200°C až 750°C
S (Pt10%Rh-Pt) 0 až 1700°C
N (NiCrSi-NiSiMg) -200°C až 1300°C
B (Pt30%Rh-Pt) 100°C až 1800°C ±0.3% MH+1.0°C (300°C až 1800°C) linearizovaný, bez kompenzace studeného konce
 
 
binární signál
 
 
beznapěťový kontakt binární signál vstupní napětí pro stav "L" (IN-COM) < 0.8 V
vstupní napětí pro stav "H" (IN-COM) > 2 V
otevřený kolektor odpor sepnutého kontaktu pro stav "L" (IN-COM) < 1 kOhm
 napěťové úrovně odpor sepnutého kontaktu pro stav "H" (IN-COM) > 10 kOhm
minimální doba pro zachycení změny: 200ms
 RS485 vstup pro sériový signál RS485   pouze na objednávku vstup podporuje protokol Modbus RTU nebo Advantech
připojená zařízení musí mít stejné komunikační parametry
vstup může spolupracovat až s 16 zařízeními
galvanicky oddělený

 


Monitoring system inputs

Monitoring system inputs

Obrázek: vstupy ústředny s přepínačem napětí 12Vdc/24Vdc pro napájení připojených senzorů.
Sériový vstup RS485IN je za příplatek.

Obrázek: komunikační rozhraní, alarmové výstupy, připojení napájení. Ethernetové rozhraní je za příplatek.

 

Funkce Ethernetového rozhraní:

Ethernet Interface Ethernetové rozhraní
Ústřednu je možné připojit do standardní počítačové sítě. Je podporován 10 a 100Mb/s Ethernet.

Není tedy nutné budovat nové datové rozvody. Díky tomu je možné značně snížit náklady na instalaci a urychlit zprovoznění monitorovacího systému. 
Modbus TCP Modbus protokol
Umožňuje čtení aktuálně měřených hodnot pomocí průmyslového standardu Modbus. Hodnoty jsou poskytovány v několika formátech. Protokol je vhodný pro zařazení ústředny do SCADA systémů.
SNMP SNMPv1 protokol
Aktuálně měřené hodnoty je dále možné získat pomocí protokolu SNMPv1. Zdarma jsou k dispozici MIB tabulky.
Určeno převážně pro IT oblast a použití v “managed” počítačových sítích.
Fast data download Rychlé stahování dat
Oproti předchozí generaci ústředen MS5 byla až 4x zvýšena rychlost stažení záznamu.
SOAP
SOAP protokol 
Protokol určený pro začlenění ústředny do vlastní www infrastruktury. Poskytované aktuální hodnoty je možné zachytit na www serveru (Apache, IIS) a dále je uživatelsky zpracovávat. Je podporován komunikační protokol SOAP verze 1.1. Pomocí tohoto protokolu ústředna zasílá v pravidelných intervalech aktuální hodnoty na zadaný server.
Syslog

Syslog protokol
Při vzniku alarmu nebo chyby na ústředně je zaslána Syslog zpráva, kompatibilní s RFC5424.

Email

E-mail
Ústředna zasílá varovné emaily až na 3 různé adresy.
Okamžitě zasílá e-mail při vzniku alarmového stavu monitorovaného technologického procesu. Informuje dále o chybových stavech samotného zařízení (chyba měřícího kanálu, zaplnění vnitřní paměti, chyba selftestu). Jsou podporovány i SMTP servery vyžadující autentizaci.

XML file

XML soubor
Aktuální hodnoty je možné získat stažením XML souboru. Tato volba je vhodná pro zařazení ústředny do SCADA systémů.

Display

Displej ústředny
Základní síťové parametry je možné nastavit přímo z displeje ústředny. Je možné změnit IP adresu, masku podsítě a výchozí bránu.

Secured web server

Zabezpečený WEB server
V zařízení je zabudovaný www server. Zde je možné sledovat aktuálně měřené hodnoty, stavy alarmů a informace o ústředně.
Dále umožňuje nastavit přístupové heslo pro www stránky.
WWW stránky jsou uživatelsky modifikovatelné. Zdarma je k dispozici SDK popisující tvorbu stránek.

SNMP Trap

SNMP Trap
Zasílání SNMP Trap zpráv při vzniku alarmu nebo chybového stavu ústředny.

Database ready

Databázový systém
Připraveno na propojení s databázovým systémem včetně přenosu online hodnot.

Remote conditions

WWW vzdálené podmínky
Je možné provádět ovládání vzdálených podmínek a relé i přes www rozhraní.

XML file XML soubor
Aktuální hodnoty je možné získat stažením XML souboru. Tato volba je vhodná pro zařazení ústředny do SCADA systémů.

 

 

Obsah dodávky:

 • Kalibrační list od výrobce s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Kalibrační list je vždy dle osazených modulů.
  Pokud je zákazníkem udána požadovaná konfigurace vstupů ústředny, kalibrační list dokládá kalibraci vstupů dle této požadované konfigurace - maximálně jeden rozsah pro každý ze 16 vstupů.
 • Základní návod k použití
 • kabel pro komunikaci přes USB
 • Bezplatný program pro Windows lze stáhnout zde 

 

Rozdíly ve vlastnostech měřících ústředen MS6D a MS55D 

  MS55D MS6xx
vstupy 1 až 16 hardwarových vstupních modulů 16 softwarově programovatelných vstupů
max. možný měřený DC proud 5A dc 20mA dc
max. možné měřené DC napětí 75V dc 10V dc
citlivost stejnosměrného napětí 100mV dc 18mV dc
max. možný měřený AC proud 5A ac -
max. možné měřené AC napětí 50V ac -
možnost měření frekvence 0 až 5 kHz -
čítač pulsů (elektroměry) ano -
galvanicky oddělené vstupy ano pouze vstup RS485 signálu
verze pro rack - ano

 

Technické Data

Technické parametry Hodnota
Celková kapacita paměti 2MB (až 480 000 naměřených údajů)s)
Typ paměti vnitřní zálohovaná SRAM paměť
Způsob ukládání dat do paměti necyklický - po zaplnění paměti se záznam zastaví cyklický - po zaplnění paměti se nejstarší hodnoty přepisují novými
Interval záznamu individuálně nastavitelný pro každý vstupní kanál od 1 sekundy do 24 hod
Údaj o čase zálohované hodiny reálného času s rozlišením 1s
Rozlišení AD převodníku - analogové kanály 16 bitů, doba převodu cca 60ms/kanál
Komunikační rychlosti 9600, 19200, 57600, 115200 Bd, 230400* Bd (* pro USB, Ethernet)
Napájení 24Vdc, odběr samotné ústředny cca 80 mA
Rozsah provozní teploty ústředny 0 až +50°C
Rozměry včetně konektorů 215 x 225 x 44 mm (Š x H x V)
Krytí IP20
Hmotnost cca 800 g
Záruka 3 roky
GPRS/EDGE router ER75i RS232 - set
code: MP052
KIT-GSM s modemem
code: KIT-GSM-M
Wi-Fi adaptér
code: TP-LINK-TL
GD1250 termočlánková drátová sonda "K", 1m
code: GD1250-1/0
GD1250 termočlánková drátová sonda "K", 2m
code: GD1250-2/0
GD1250 termočlánková drátová sonda "K", 3m
code: GD1250-3/0
GD1250 termočlánková drátová sonda "K", 4m
code: GD1250-4/0
GD260 termočlánková drátová sonda "K", 1m
code: GD260-1/0
GD260 termočlánková drátová sonda "K", 2m
code: GD260-2/0
GD260 termočlánková drátová sonda "K", 3m
code: GD260-3/0
GD260 termočlánková drátová sonda "K", 4m
code: GD260-4/0
GD700 termočlánková drátová sonda "K", 1m
code: GD700-1/0
GD700 termočlánková drátová sonda "K", 2m
code: GD700-2/0
GD700 termočlánková drátová sonda "K", 3m
code: GD700-3/0
GD700 termočlánková drátová sonda "K", 4m
code: GD700-4/0
Pt1000TG8/0, teplotní sonda, kabel 1 m
code: SN104
Pt1000TG8/0, teplotní sonda, kabel 2 m
code: SN105
Pt1000TG8/0, teplotní sonda, kabel 5 m
code: SN108
Pt1000TG8/0, teplotní sonda, kabel 10 m
code: SN113
Pt1000TR050S/0, teplotní sonda, kabel 1 m
code: SN247
Pt1000TR050S/0, teplotní sonda, kabel 2 m
code: SN248
Pt1000TR050S/0, teplotní sonda, kabel 5 m
code: SN249
Pt1000TG7/0, teplotní sonda, kabel 1 m
code: SN164
Pt1000TG7/0, teplotní sonda, kabel 2 m
code: SN165
Pt1000TG7/0, teplotní sonda, kabel 5 m
code: SN166
Pt1000TG7/0, teplotní sonda, kabel 10 m
code: SN167
2301-220/0, teplotní sonda, kabel 1 m
code: SN168
2021-150/0, teplotní sonda, kabel 1 m
code: SN169
PTS350-2/0, teplotní sonda, kabel 2 m
code: SN170
2034-220/0, teplotní sonda, kabel 1 m
code: SN175
2061-200/0, teplotní sonda, kabel 1 m
code: SN178
2061-200/0, teplotní sonda, kabel 2 m
code: SN179
2061-200/0, teplotní sonda, kabel 5 m
code: SN180
2061-200/0, teplotní sonda, kabel 10 m
code: SN181
PTS350-5/0, teplotní sonda, kabel 5 m
code: SN182
PTS350-10/0, teplotní sonda, kabel 10 m
code: SN183
Pt1000TGL40/0, teplotní sonda, kabel 1 m
code: SN185
Pt1000TGL40/0, teplotní sonda, kabel 2 m
code: SN186
Pt1000TGL40/0, teplotní sonda, kabel 5 m
code: SN187
Pt1000TGL40/0, teplotní sonda, kabel 10 m
code: SN188
Pt1000TR160/0, teplotní sonda, kabel 1 m
code: SN199
Pt1000TR160/0, teplotní sonda, kabel 2 m
code: SN200
Pt1000TR160/0, teplotní sonda, kabel 5 m
code: SN201
Pt1000TR160/0, teplotní sonda, kabel 10 m
code: SN202
Pt1000TR160/0, teplotní sonda, kabel 15 m
code: SN203
Pt1000TR160/0, teplotní sonda, kabel 20 m
code: SN204
PTS380K, teplotní sonda
code: SN205
2091-250/0, vpichovací sonda, kabel 1 m
code: SN210
2091-250/0, vpichovací sonda, kabel 2 m
code: SN211
2091-250/0, vpichovací sonda, kabel 5 m
code: SN212
2091-250/0, vpichovací sonda, kabel 10 m
code: SN213
2071-030/0, speciální potravinářská sonda s konektorem CINCH
code: SN214
Pt1000TG68/0, teplotní sonda, kabel 2 m
code: SN232
Pt1000TG68/0, teplotní sonda, kabel 5 m
code: SN233
Pt1000TG68/0, teplotní sonda, kabel 10 m
code: SN234
Pt1000TR125/0, teplotní sonda, kabel 1 m
code: SN239
Pt1000TR125/0, teplotní sonda, kabel 2 m
code: SN240
Pt1000TR125/0, teplotní sonda, kabel 5 m
code: SN241
Pt1000TR125/0, teplotní sonda, kabel 10 m
code: SN242
Kompenzační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, 1m
code: SNP03/0
Kompenzační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, 2m
code: SNP06/0
Kompenzační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, 3m
code: SNP07/0
Kompenzační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, 4m
code: SNP08/0
Kompenzační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, 5m
code: SNP09/0
Kompenzační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, 6m
code: SNP10/0
Kompenzační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, 7m
code: SNP11/0
Kompenzační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, 8m
code: SNP12/0
Kompenzační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, 9m
code: SNP13/0
Kompenzační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, 10m
code: SNP14/0
Kompenzační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, 11m
code: SNP15/0
Kompenzační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, 12m
code: SNP16/0
Kompenzační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, 13m
code: SNP17/0
Kompenzační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, 14m
code: SNP18/0
Kompenzační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, 15m
code: SNP19/0
Comet Database Comet Database
code: CDB
Systém pro shromažďování, alarmování a analýzu naměřených dat ze všech zařízení firmy COMET.
Software for COMET Monitoring Systems Program pro měřící ústředny COMET MS
code: SWR003
Program pro měřící ústředny COMET MS55D a MS6xx.
Ethernet Multilogger M1140 - thermo hygro meter with 4 MiniDIN inputs Multilogger M1140 - teploměr-vlhkoměr se 4 vstupy MiniDIN a Ethernetovým portem
code: M1140
Univerzální datalogger se 4 hardwarovými vstupy MiniDIN pro připojení teplotních a vlhkostních sond a s Ethernetovým rozhraním.
Může pracovat jako pevně instalovaný připojený do Ethernetové sítě nebo jako přenosný.
Kalibrační list vycházející z požadavků normy ČSN ISO/IEC17025.
MS6-Rack data logger MS6-Rack měřicí a záznamová ústředna
code: MS6-Rack
Kompletní řešení pro monitoring teploty, vlhkosti a dalších veličin. Pro montáž do stojanu rack 19" - výška 1 racková jednotka 1U. Umožňuje zabudovat modul výstupních relé MP016 s 16 relé - viz Volitelné příslušenství.
MS6R data logger MS6R měřicí a záznamová ústředna
code: MS6R
Kompletní řešení pro monitoring teploty, vlhkosti a dalších veličin. Ke stolnímu použití s pryžovými nožičkami - viz Volitelné příslušenství.
MS55D DataLogger MS55D měřicí a záznamová ústředna
code: MS55D
Kompletní řešení pro monitoring teploty, vlhkosti a dalších veličin.
Database Viewer for Comet Database Database Viewer - prohlížeč databáze pro Comet Database
code: DBV
Nenákladný prohlížeč databáze Database Viewer umožňuje více klientům nahlížet do databáze z různých míst na síti/internetu. Software na CD nosičích zasíláme pouze na vyžádání.