Multi Logger BIG

Vyhodnocení až 16 veličin

Ze 4  připojených sond/snímačů lze vyhodnocovat až 16 veličin. Jedná se o součet počtu měřených a vypočtených veličin. Např. rosný bod, absolutní vlhkost, specifická entalpie, mezikanálové přepočty (např. rozdíl ze dvou připojených teplotních sond, snímačů apod.).Multilogger LCD display detail

Naměřené hodnoty jsou ukládány do vnitřní, energeticky nezávislé paměti. Kapacita paměti je až 1 milión hodnot. Režim záznamu může být volitelně nastaven jako necyklický, kdy se záznam po zaplnění paměti zastaví, nebo cyklický, kdy se po zaplnění paměti nejstarší zaznamenané hodnoty přepisují hodnotami novými.

Hodnoty jsou zobrazovány na grafickém displeji s možností nastavení intenzity podsvícení a změny velikosti zobrazovaných číslic. Data lze dále zpracovat pomocí software Comet Vision.

Sběr dat s Multiloggery 

Napájení

Přístroj může být napájen pomocí síťového adaptéru nebo z dobíjecích akumulátorů s možností dobíjení přímo v přístroji. Akumulátory jsou vždy součástí přístroje (lze použít také standardní alkalické AA baterie). Baterie zajišťují provoz přístroje po dobu několika měsíců.

Při současném napájení síťovým adaptérem zajišťují akumulátory zálohovaný provoz a zabezpečují záznam i měření po dobu výpadku energie. Díky napájení Ethernetového výstupu z akumulátorů, přístroj informuje o výpadku e-mailovou zprávou.

Síťové napájení 5V DC
Napájecí adaptér je součástí dodávky
3x AA nabíjecí akumulátory

 

Alarmové meze a signalizace alarmů

 
 
 

Pro každý kanál (tzn. měřenou nebo vypočtenou veličinu) lze nastavit dvě nezávislé alarmové meze.

Signalizace alarmů může být akustická, optická, odesláním varovného emailu nebo alarmovým výstupem. K alarmovému výstupu lze připojit externí akustickou nebo vizuální signalizaci. Přístroj dokáže napájet toto zařízení 5V, v ostatních případech je potřeba zařízení napájet externě.

Optická signalizace alarmů pomocí LED
– tzv. semaforu
Výstup ALARM OUT
Dvoustavový výstup je určen k ovládání dalších zařízení.

 

 

Komunikační rozhraní

Přístroj je vždy vybaven USB konektorem, který slouží ke komunikaci, práci s daty a zároveň i k dobíjení akumulátoru přístroje.

Ethernetové rozhraní umožňuje:

 • odesílat e-mail při vzniku nebo zániku alarmového stavu
 • v případě výpadku pomocí funkce DATALINK zpětně přenášet data do Comet Database, software který disponuje mnoha pokročilými nástroji pro analýzu dat
 • programům třetích stran číst aktuálně měřené hodnoty pomocí univerzálních protokolů SNMPv1 a XML
 • jednoduchá bezdrátová komunikace s Wi-Fi routerem TP-LINK  
 • pomocí WWW rozhraní zobrazovat aktuálně měřené hodnoty a nastavovat základní parametry bez nutnosti instalovat software

Systém sběru dat s Multiloggerem

Seriové komunikační rozhraní RS232 slouží rovněž pro propojení přístroje s PC a práci s daty. Zárověň je určen k připojení GSM modemu.

Dvoustavový výstup ALARM OUT je určen k ovládání dalších zařízení při alarmu, např. externí akustické signalizace, telefonního hlásiče apod.

 

 

4 vstupy / 3 typy konektorů

Přístroje disponují vždy 4 vstupy pro externí sondy nebo signály, u vybraných typů doplněné o interní snímače atmosférického tlaku a/nebo koncentrace CO2.

Sondy a snímače se k přístroji připojují pomocí 3 různých typů konektorů. V nabídce je 9 modelových verzí Multiloggeru, které se liší kombinací vstupních konektorů a interních čidel.

MiniDIN
 • Teplotní sondy Pt1000
 • Sondy teploty a relativní vlhkosti s digitálním výstupem
 
Termočlánek
 • Termočlánek K, J, S, B, T, N
 • Snímače fyzikálních veličin s bipolárním napěťovým výstupem. Přepínatelné jsou dva rozsahy -18mV až +18mV a -60 až +140mV  (např. čidla hustoty tepelného toku - heat flux sensor, pyranometr)
 
Svorky
 • Zařízení s dvoustavovými výstupy
 • Zařízení s pulsním výstupem
 • Snímače fyzikálních veličin s napěťovým výstupem 0-10 V nebo proudovým výstupem 0-20 mA

 

Teplota

Teplotu lze měřit sondami Pt1000 nebo termočlánkovými sondami.

Měřící rozsah přístroje pro sondy Pt1000 je -200°C až +600°C. Sondy musí být osazeny konektorem MinDIN, v kterém jsou uloženy informace o kalibračních konstantách a délce kabelu sondy. Díky tomuto jsou sondy lehce zaměnitelné, bez nutnosti nastavovat kompenzaci délky kabelu.

Teplotu lze rovněž měřit kombinovanou sondou teploty a vlhkosti řady DIGI v rozsahu od -30°C až +105°C. Všechny sondy jsou zaměnitelné bez nutnosti kalibrace s konkrétním přístrojem a bez ohledu na délku kabelu, který může být délky 1, 2, 5, 10, 15 metrů. Každý typ sondy DIGI je dodáván včetně kalibračního listu.

 

 

Multilogger s termočlánkovým konektorem podporuje termočlánkové sondy typu K, J, S, B, T, N a lze s ním měřit teplotu v rozsahu od -200°C až +1800°C.

Vlhkost

Vlhkost lze měřit kombinovanou sondou teploty a vlhkosti řady DIGI v rozsahu od -30°C až +105°C.; od 0 do100 % RV.

Všechny sondy jsou zaměnitelné bez nutnosti kalibrace s konkrétním přístrojem a bez ohledu na délku kabelu, který může být délky 1, 2, 5, 10, 15 metrů. Každý typ sondy DIGI je dodáván včetně kalibračního listu.

Měřená teplota a relativní vlhkost je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.

 

 

 

DIGIL/M - sonda teploty a relativní vlhkosti s digitálním výstupem a s filtrem z nerezové tkaniny, filtrační schopnost 25µm. Teplotní rozsah -30°C až + 105°C. Rozsah měření vlhkosti 0 až 100 %RV.

 

 

 

 

 

 

 

DIGIS/M - sonda teploty a relativní vlhkosti s digitálním výstupem. Teplotní rozsah -10°C až + 60°C. Rozsah měření vlhkosti 5 až 95 %RV.

 
 
 
 
 
 

                                        

                                          F8100 - Meteokryt

 

 

Atmosferický tlak

Dva modely Multiloggeru M1321 a M1323 obsahují interní snímač atmosférického tlaku. Tlak lze přepočítat na hladinu moře.

Atmosférický tlak lze zaznamenávat a zobrazovat v hPa, kPa, mBar, mmHg, inHg, inH2O, PSI nebo oz/in2.


M1321, M1323

CO2

Dva modely Multiloggeru M1322 a M1323 jsou osazeny interním snímačem koncentrace CO2. K Multiloggeru M1440 je připojena teflonová externí sonda pro měření koncentrace CO2, která může být maximální délky 10 metrů.

Měření CO2 je založeno na dvoupaprskové metodě se dvěma zdroji. Dlouhodobá stabilita měření CO2 je zaručena díky prověřenému nedispersivnímu infračervenému (NDIR) měřicímu článku CO2. Unikátní patentovaný postup autokalibrace kompenzuje stárnutí infračerveného zdroje a zaručuje vysokou spolehlivost, dlouhodobou stabilitu a eliminuje potřebu periodické rekalibrace v místě použití.


M1322, M1323, M1440

 

Impulsy

Ke vstupu č.4 lze připojit kontakt, napěťový signál nebo tranzistor s otevřeným kolektorem k odečítání pulsů z vodoměrů, z plynoměrů nebo z výrobní linky.

Čítač může být nastaven také jako relativní – počet impulsů za interval měření.

Způsob připojení binárního a čítacího vstupu

 

Napětí a proud

K univerzální svorce lze připojit snímače fyzikálních veličin s proudovým výstupem 0–20 mA (4-20mA) nebo napěťovým výstupem 0-10V (0-5 V, 0-1V).

Měřené veličiny lze pomocí lineárního přepočtu zobrazit a zaznamenat v hodnotách konkrétní měřené veličiny.

Snímače fyzikálních veličin s napěťovým nebo proudovým výstupem musí být napájeny z externího zdroje. 

 

 

K termočlánkovému vstupu lze připojit snímače fyzikálních veličin s bipolárním napěťovým výstupem v rozsahu -60 až + 140 mV (např. čidla hustoty tepelného toku - heat flux).

čidlo hustoty tepelného toku -60 až +140 mV

Dvoustavový signál

Dvoustavový signál lze připojit k univerzálnímu vstupu č. 3 nebo č. 4. Je tak možné monitorovat běh stroje, otevření/zavření dveří apod.

 

Způsob připojení binárního a čítacího vstupu