tradiční výrobce měřicí techniky
COMET System NEWSLETTER No. 22 -  Září 2020
Teplotní sondy s označením II3G Ex ec IIC T3 Gc a II3D Ex tc IIIC T60°C…230°C Dc lze použít v prostorech s nebezpečím výbuchu – skupina zařízení II, zóna 2 a zóna 22.
Sondy jsou vyrobeny z nerezové oceli se zaručenou hermetičností (IP67) a certifikací ATEX.
Teplotní rozsah použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je omezen do maximální teploty -30 až +180°C (rozsah měřeníi nesmí být ani krátkodobě překročen).

Sondy jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu.

K teplotní sondě je vydáno EU Prohlášení o shodě vydané podle zákona č. 90/2016 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Provedení sondy je certifikováno, viz certifikát FTZÚ07 ATEX 142X.

Teplotní sondy lze připojit ke všem produktům COMET, které jsou kompatibilní se sondami Pt1000:


Snímače jsou určeny k měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu bez příměsi agresivních látek.
Z naměřených hodnot jsou stanoveny další odvozené vlhkostní veličiny, jako teplota rosného bodu, absolutní vlhkost, měrná vlhkost, směšovací poměr a specifická entalpie.

Snímače v jiskrově bezpečném provedení jsou určeny pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna II.

+ Přesné měření teploty, relativní vlhkosti, rosného bodu...
+ Průmyslové provedení s krytím až IP65
+ Záruka 3 roky
+ Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů, který vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025
T3110Ex
Vestavěné čidlo teploty a relativní vlhkosti
Rozsah měření teploty: -30 až +80°C
Rozsah měření relativní vlhkosti: 0 až 100% RH  
více informací...
T3111Ex
Kombinovaná sonda teploty a vlhkosti na kabelu
Rozsah měření teploty: -30 až +105°C
Rozsah měření relativní vlhkosti: 0 až 100% RH  
více informací...
T3113Ex
Čidlo teploty a relativní vlhkosti pro montáž do vzduchotechnického kanálu
Rozsah měření teploty: -30 až +125°C
Rozsah měření relativní vlhkosti: 0 až 100% RH  
více informací...
COMET System, s.r.o.
Bezručova 2901
756 61  Rožnov pod Radhoštěm
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 571 653 990
E-mail: info@cometsystem.cz
www.cometsystem.cz