×
Did you know that Comet exists in a US version as well?

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky USA Polski Sweden Africa Magyar Español China Français

FAQ - DATALOGGERY A COMMETERY

06-11-2017

V případě, že se přístroj nechová podle očekávání, doporučujeme před kontaktováním výrobce nebo před odesláním přístroje na opravu navštívit diskusní forum zaměřené na práci s měřicí technikou COMET.


DATALOGGERY S/Rxxxx

Jak připojit datalogger k počítači?
Datalogger komunikuje s počítačem prostřednictvím adaptéru s infračerveným přenosem. Adaptér může být podle typu připojen buď k sériovému COM portu počítače (typ "COM Adapter"), k USB portu (typ "USB Adapter") nebo k místní ethernetové síti LAN (typ „LAN adapter“). Použitý typ IR komunikace není kompatibilní s infračervenými porty IrDa (na starších přenosných počítačích apod.).

Jak dlouhý je komunikační kabel?
Komunikační adaptéry pro COM nebo USB port mají délku kabelu 1,8m. Vedení k COM adaptéru je možno pomocí sériového prodlužovacího kabelu prodloužit na max. 15m, USB kabel nelze prodloužit.

Potřebuji prodloužit kabel COM adaptéru, jak je zapojen konektor?
Pokud nelze z nějakého důvodu použít standardní prodlužovací COM kabel (prodejny s počítačovým příslušenstvím), je možné zhotovit kabel svépomocně: - celková délka kabelu (včetně přívodu COM adaptéru) by neměla přesáhnout 15m - použije se 4žilový stíněný kabel - konektory CANON9 zásuvka/zástrčka se propojí 1:1, přičemž se propojí pouze piny 2,3,4,5,7 (stínění je připojeno na pin 5)

Jaký interval záznamu pro logger je možné nastavit?
Možné hodnoty intervalu záznamu jsou 10, 20, 30sec, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30min, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24hod.

Může měřit napěťový vstup loggerů S50x1 napětí obou polarit?
Není to možné, loggery S50x1 jsou primárně určeny k zaznamenávání standardního napěťového signálu 0 až 5V z výstupu snímače nějaké měřené veličiny, přičemž tento signál je zpravidla jedné polarity.

Jaký je rozsah zobrazení LCD displeje pro měřenou veličinu loggerů S50x1, S60x1?
Přístroje S60x1 a S50x1 mohou zobrazovat vstupní signál přepočtený na měřenou veličinu jak ve výpisu záznamu staženého do PC, tak i na displeji. Přepočet může být pouze lineární. Rozsah zobrazení pro displej:
Displej: 1.řádek (tj.1.kanál) 2.řádek (2.kanál)
největší kladné číslo 19999 9999
nejmenší kladné číslo 0,001 0,001
největší záporné číslo -999 -9999
nejmenší záporné číslo -0,01 -0,001
Překročí-li měřená veličina rozsah zobrazitelnosti, zobrazuje příslušný řádek displeje symboly "----". Počet zobrazovaných desetinných míst je po nastavení pevný (automatický režim není možný) je možné jej zadat v rozsahu 0 až 3 des. místa (pro každý kanál zvlášť).


COMMETERY C/Dxxxx:

Nové notebooky již nejsou vybaveny sériovým COM portem, mám i jinou možnost připojení přístroje Commeter Dxxxx k počítači?
Pro řešení tohoto problému dodáváme výrobek obj. kód MP006 "převodník RS232/USB pro komunikaci s USB portem počítače", který se vřadí mezi USB port PC a komunikační kabel k přístroji Commeter. Po nainstalování dodaného ovladače se v PC vytvoří virtuální sériový port, přes který pak probíhá komunikace sw s přístrojem.

Po výměně baterie je přístroj stále nefunkční - displej nesvítí a ani tlačítkem ON/OFF přístroj nelze zapnout.
Elektronika přístroje je zřejmě zablokována příliš nízkým napětím původní baterie - odpojte znovu baterii a ponechejte přístroj cca 30min bez napájení. Poté baterii připojte a přístroj by měl začít normálně pracovat. Zmíněný problém se neobjeví, pokud dodržíte při příští výměně baterie následující postup (je uveden i v manuálu): pokud se objeví na displeji indikace slabé baterie (blikající nápis BAT), je vhodné co nejdříve vyměnit baterii za novou. Přístroj před výměnou baterie vždy vypněte (!), odpojte starou baterii a připojte novou. Celá výměna by neměla přesáhnout 1min, aby nebylo nutné znovu nastavovat čas v přístroji. Potíž se zablokovaným přístrojem, kdy se nerozjede ani po výměně baterie, vzniká jen tehdy, ponechá-li se baterie v přístroji až do úplného vybití – i přes několikatýdenní indikaci slabé baterie na displeji, případně mění-li se baterie za novou u zapnutého přístroje.

Mám dvoukanálový termočlánkový teploměr C/D0321. Při připojení druhé sondy dojde k ovlivnění hodnoty měřené první sondou a opačně. Jak je to možné?
Obě připojené termočlánkové sondy nesmějí být vzájemně galvanicky spojené. Běžné sondy s kovovým pláštěm nemají termočlánkové vodiče izolovány od kovového pláště. Při měření na elektricky vodivých aplikacích (kovové konstrukce, některé kapaliny atd.) pak dochází při použití dvou takových sond ke zkreslování měření.