tradiční výrobce měřicí techniky
COMET System NEWSLETTER No. 03 -  Březen 2021
COMET Cloud je unikátní platforma pro sběr a ukládání dat z měřících přístrojů firmy COMET. Uložená data je dále možné zpracovávat, tisknout, vytvářet tabulky, grafy a reporty.
COMET Cloud podporuje odesílaní alarmových emailů při překročení alarmových mezí nastavených v přístrojích.

COMET Cloud verze 2.1 podporuje následující řady přístrojů:
COMET Cloud NOVĚ podporuje i Web Sensory řad t-line, p-line a h-line. COMET Cloud je k dispozici nejen u nově zakoupených přístrojů, ale je dostupný i pro starší přístroje.

V ceně přístroje je ZDARMA tříměsíční zkušební verze COMET Cloud. Zkušební licenci si lze vyžádat i pro dříve zakoupené přístroje. To umožňuje vyzkoušet funkce platformy COMET Cloud bez dalších nákladů. Po vypršení zkušební verze je možné prodloužit předplatné pomocí dobíjecího kupónu.
Snímače WebSensor s výstupem Ethernet
Online monitorování aktuálně měřených hodnot pomocí snímačů s výstupem do ethernetu.
Průběžné sledování kritických parametrů, jako je  teplota a  relativní vlhkost, lze velmi snadno provést pomocí Web    Sensors, které měří i koncentraci CO2, atmosférický tlak, hlídají události a  čtou signál 4-20.
více informací
IoT bezdrátové dataloggery s vestavěným GSM modemem
Vestavěný GSM modem umožňuje zasílání alarmových SMS a rovněž slouží k přenosu naměřených dat, která  jsou odesílána do COMET Cloud nebo databázového softwaru COMET Database.
GSM modem disponuje funkcí optimálního využití baterie a odesílá naměřená data v  uživatelsky nastavitelných intervalech.
více informací
WiFi snímače
Online monitoring naměřených hodnot. Jednoduchá montáž. Záznam do vnitřní paměti a do COMET Cloud nebo COMET Database.  LED, LCD a akustický alarm při překročení nastavených mezí.
více informací
IoT bezdrátové snímače s výstupem do sítě Sigfox
Přístroje se vyznačují velmi jednoduchým kompaktním provedením s vysokým krytím IP a možností instalace přímo do měřeného prostoru. Samozřejmostí je bateriový provoz s dlouhou životností.
Naměřené hodnoty jsou odesílány v intervalu 10 minut až 24 hodin do COMET Cloud.
více informací
COMET System, s.r.o.
Bezručova 2901
756 61  Rožnov pod Radhoštěm
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 571 653 990
E-mail: info@cometsystem.cz
www.cometsystem.cz