tradiční výrobce měřící techniky
COMET System NEWSLETTER No. 13 -  Září 2018
Vzdálené sledování teploty půdy v zemědělství
Kompletní řešení pro vzdálené sledování půdní teploty a teploty okolí
Datalogger s GSM modemem měří a zaznamenává teplotu půdy a okolní teplotou. Přesnost měření je zaručena profesionálním meteokrytem COMETEO.

COMETEO profesionální meteorologický kryt bez ventilátoru se používá k ochraně snímačů teploty a vlhkosti před atmosférickými vlivy. Optimalizovaná konstrukce radiačního krytu minimalizuje záření dopadající na snímač, minimalizuje záření pohlcené krytem a maximalizuje proudění okolního vzduchu kolem čidel. Zvětšený horní kryt má průměr 210mm a je navržen tak, aby stínil dolní lamely při vysokých úhlech slunce a rovněž plně chránil měřicí přístroj uloženým pod ním.
COMETEO spolu s GSM dataloggerem nabízí jedinečnou možnost měřit teplotu půdy a vzduchu za extrémních podmínek s možností vzdáleného odečtu dat. Jedná se o zcela autonomní řešení, které měří, ukládá hodnoty do paměti, případně zasílá data do centrální databáze nebo cloudu. Pro každý ze čtyř měřicích kanálů lze nastavit horní a dolní mez. V případě překročení těchto limitů záznamník odesílá textové informace o kritickém stavu. Uživatelé mohou být také informováni o poruše přístroje, stavu baterie, paměti nebo o výpadku externího napájení.

Námi nabízené řešení může být použito v zemědělství, zahradnictví a lesnictví - monitorování podmínek růstu v terénu, skleníku, růstových komor a na dalších místech, kde je důležité sledovat průběh teplot. V naši produktové nabídce naleznete další přístroje pro měření veličin, jako jsou relativní vlhkost, rosný bod, CO2 a atmosférický tlak. Lze připojit i čidla dalších výrobců.

COMET System, s.r.o.
Bezručova 2901
756 61  Rožnov pod Radhoštěm
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 571 653 990
E-mail: info@cometsystem.cz
www.cometsystem.cz