COMET SYSTEM, s.r.o.
Bezrucova 2901
756 61  Roznov pod Radhostem
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 571 653 990

E-mail: info@cometsystem.com


 

Monitorovací
systémy
Multiloggery Snímače
a regulátory
Dataloggery Záznamníky teploty
s tiskárnou
Přenosné
přístroje
Teplotní sondy

T3111Ex - Jiskrově bezpečný snímač teploty a vlhkosti s výstupem 4-20mA

code: T3111Ex
Snímač prostorové teploty a vlhkosti do prostředí s nebezpečím výbuchu. ATEX certifikát. Se sondou T+RV na kabelu.

Měřená teplota a relativní vlhkost je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.

ATEX certifikace pro zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Snímač je standardně dodáván se sondou T+RV na kabelu 1 metr.

Dodávka obsahuje:

 


Dotaz
   

Popis

LCDComputed quantityHumidityTemperature

Programovatelné snímače T3110Ex, T3111Ex, T3113Ex se dvěma proudovými výstupy 4 – 20 mA jsou určeny k měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu v prostředí s nebezpečím výbuchu.

 • Elektrická zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
  Speciální kategorie zařízení, které pro uživatele představují potenciální nebezpečí. Taková zařízení musí být konstruována, instalována, obsluhována a udržována tak, aby v prostředí s nebezpečím výbuchu nebyla zdrojem iniciace výbuchu. Na elektrická zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu se vztahuje evropská směrnice 94/9/EC (ATEX).

Snímače 4-20mA, 0-10V - popis


 • Prostředí s nebezpečím výbuchu
  Prostor, ve kterém se může vyskytnout směs výbušné látky (plyn, pára, mlha, prach) a vzduchu v takové koncentraci, že může dojít k jejímu vznícení. Zdrojem iniciace výbuchu může být jiskra nebo horký povrch.

 • Snímače řady T311xEx jsou v jiskrově bezpečném provedení
  Jedná se o způsob ochrany proti výbuchu, který je založen na omezení elektrické energie v zařízení na úroveň nižší, než je úroveň, která by mohla způsobit vznícení jiskřením nebo tepelnými účinky.

 • Princip jiskrově bezpečných zařízení
  spočívá v omezení množství elektrické energie dodávané do elektrických obvodů z napájecích zdrojů a v omezení energie akumulované součástmi elektrických obvodů. Základním typem rozhraní určeného k ochraně zařízení umístěného v prostředí s nebezpečím výbuchu je Zenerova bariéra nebo galvanicky oddělený zesilovač.

Jiskrově bezpečný snímač je určen do prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 2.

Programovatelný snímač vlhkosti a teploty vzduchu, vybaven senzory relativní vlhkosti a teplot. Snímač má dva galvanicky oddělené výstupy 4 až 20mA. Přiřazení výstupů a výstupní rozsah měřených veličin jsou nastavitelné uživatelem.Předností je velký dvouřádkový displej pro současné zobrazování teploty a relativní vlhkosti nebo dalšího vyjádření vlhkosti. Displej lze vypnout. Digitální koncepce s mikroprocesorem zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů, teplotní kompenzaci čidla vlhkosti a signalizaci poruchových stavů.

Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje, odolnost vůči vodnímu kondenzátu. Snímače jsou určeny pro měření vzduchu bez agresivních příměsí.
Výstupy jsou výrobcem nastaveny na rozsah -30 až +105°C, 0 až 100%RV.

Pro jiná nastavení výstupů uživatelem je nutno koupit kabel SP003 - viz Volitelné příslušenství.

II 3G Ex ic IIC T6 Gc

Snímače řady T311xEx splňují v souladu s evropskou směrnicí 94/9/EC požadavky norem ČSN EN 60079-0:2013 a ČSN EN 60079-11:2012 a jejich provedení je certifikováno:

 • certifikát o přezkoušení typu: FTZÚ 13 ATEX 0189X
 • označení zařízení: ll 3G Ex ic llC T6 Gc
ll výrobek je určen pro použití v místech s výbušnou atmosférou jiných, než jsou doly s výskytem metanu
3G výrobek je určen pro použití v prostorách, kde výskyt výbušné směsi (plyn, pára, mlha se vzduchem) je málo pravděpodobný, ale nedá se vyloučit
Ex označení zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
ic ochrana jiskrovou bezpečností dle normy EN 60079-11
llC zařízení je určeno pro výbušnou plynnou atmosféru tvořenou plyny podskupiny C
T6 teplotní třída (maximální povrchová teplota přístroje 85 ºC při teplotě okolí 60 ºC)
Gc úroveň ochrany zařízení (zařízení pro výbušné plynné atmosféry má „zvýšenou“ úroveň ochrany a není zdrojem iniciace v normálním provozu)

Bezplatný konfigurační program TSensor pro nastavení snímače lze stáhnout zdarma.

Každému výstupu lze libovolně přiřadit kteroukoli veličinu - teplotu, relativní vlhkost, teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.

Pokud je požadováno jiné nastavení výstupů a rozsahů než standardní, uveďte, prosím, požadované výstupní veličiny pro výstupy (RV, T, Trb, ..) a jejich rozsah.

Příklad objednání: Snímač T3111, výstup 1: RV 10 až 90%, výstup 2: teplota 0 až 35°C

Technické Data

Technické parametry Hodnota
Výstup 4-20mA
Měřená veličina Teplota + relativní vlhkost
Typ konstrukce Se sondou T+RH na kabelu
Provedení průmyslový
Rozsah teploty -30 až 105 °C
Výstupní relé Ne
Dvoustavový vstup Ne
Lcd displej Ano
PoE Ne
Rozsah měřené relativní vlhkosti 0 až 100%
Přesnost měření relativní vlhkosti ±2.5% relativní vlhkosti od 5 do 95% při 23°C
Přesnost měření teploty ±0.4°C od -30 do +100°C
±0.4% z měřené hodnoty nad +100°C
Podporované jednotky teploty stupně Celsia, stupně Fahrenheita
Přesnost a rozsah měření teploty rosného bodu - viz také grafy ±1,5°C při teplotě T<25°C a RH>30%
rozsah -60 až +80 °C
Přesnost a rozsah měření absolutní vlhkosti ±3g/m3 při teplotě T < 40°C
rozsah 0 až 400 g/m3
Přesnost a rozsah měření specifické vlhkosti ±2g/kg při teplotě T < 35°C
rozsah 0 až 550 g/kg
Přesnost a rozsah měření směšovacího poměru ±2g/kg při teplotě T < 35°C
rozsah 0 až 995 g/kg
Přesnost a rozsah měření specifické entalpie ±3kJ/kg při teplotě T < 25°C
rozsah: 0 až 995 kJ/kg
Rozsah provozní teploty -30 až +60°C
Rozsah provozní teploty v okolí hlavice do +60°C
Rozsah provozní teploty LCD displeje čitelný do provozní teploty +70°C, nad +70°C doporučujeme LCD vypnout
Teplotní kompenzace senzoru vlhkosti v celém rozsahu teplot
Proudové výstupy - dvouvodičové připojení 4-20mA, galvanicky oddělené
Konfigurace výstupů a rozsah výstupů uživatelsky nastavitelné z PC
Filtrační schopnost krytky čidel 0.025mm - filtr s nerezovou tkaninou
Krytí skříňky s elektronikou IP65 elektronika, IP40 senzory
Napájení 9-30Vdc
Rozměry jednotka s displejem 88.5 x 145 x 39.5 mm (Š x V x H), délka sondy 88 mm, průměr sondy 18mm
Hmotnost cca 210g - sonda 1m
Záruka 3 roky
COMETEO Multi-Plate Radiation Shield for Sensors, Naturally Ventilated COMETEO Meteokryt před vlivy počasí, přirozeně ventilovaný
code: F8100
Nově vyvinutý profesionální radiační kryt před vlivy počasí pro snímače teploty a vlhkosti
T3110Ex Intrinsically safe humidity and temperature transmitter with 4-20mA output T3110Ex Jiskrově bezpečný snímač teploty a vlhkosti s výstupem 4-20mA
code: T3110Ex
Snímač prostorové teploty a vlhkosti do prostředí s nebezpečím výbuchu. ATEX certifikát.
T3113Ex Intrinsically safe humidity and temperature duct transmitter with 4-20mA output T3113Ex - Jiskrově bezpečný snímač teploty a vlhkosti s výstupem 4-20mA
code: T3113Ex
Snímač prostorové teploty a vlhkosti do prostředí s nebezpečím výbuchu. ATEX certifikát. Do vzduchotechnického kanálu, délka stonku 150mm.